ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

1

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ

2

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೃಹಕಛೇರಿ ‘ಕೃಷ್ಣಾ’

3

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ‘ಸಮುದಾಯ ಸಭಾಂಗಣ’, ವಿಧಾನಸೌಧ

4

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ, #122, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

5

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ, #8, ವಿಧಾನಸೌಧ

6

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

7

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ – ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

8

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ), ಶಾಂತಿನಗರ

9

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – ಕಾರಾಗೃಹಗಳು

10

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಛೇರಿ – ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು)

11

ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಭವನ – ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

12

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

13

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

14

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

15

ಆಯುಕ್ತರು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

16

ಆಯುಕ್ತರು, ಕೃಷಿ “ಸಂವೃದ್ಧಿ”

17

ಆಯುಕ್ತರು, ಖಜಾನೆಗಳು

18

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಖನಿಜ ಭವನ

19

ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ, ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳು, “ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್”

20

ಖಜಾನೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣ – ಖನಿಜ ಭವನ

21

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ – ಶಿಕ್ಷಣ

22

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ – ಕಂದಾಯ

23

ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣ, “ಗ್ರಾಅಪಂರಾ”, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

24

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ – ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

25

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ

26

ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಎಂಎ), ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

27

ಧಾರವಾಡ – ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ – ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (circuit bench)

28

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ – ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

29

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ – ಕೆಐಸಿ-1

30

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಯೋಗ – ಕೆಐಸಿ-2

31

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಖನಿಜ ಭವನ 01 (Arbitration Centre -1)

32

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಖನಿಜ ಭವನ 02 (Arbitration Centre -2)

33

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಖನಿಜ ಭವನ 03 (Arbitration Centre -3)

34

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಸಭಾಂಗಣ 1

35

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಸಭಾಂಗಣ 2

36

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಸಭಾಂಗಣ 3

37

ನಗರ – ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ – ಸಿ.ಎಂ.ಎಂ. – 57

38

ನಗರ – ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ – 01

39

ನಗರ – ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ – 02

40

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 1

41

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 3

42

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 4

43

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 5

44

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 6

45

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಕೆ. – 7

 


ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

2

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ), ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

3

ಬೆಂಗಳೂರು (ನ), ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

4

ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

5

ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

6

ಬೀದರ್ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

7

ಬಿಜಾಪುರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

9

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

10

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

11

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

12

ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

13

ಧಾರವಾಡ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

14

ಗದಗ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

15

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

16

ಹಾಸನ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

17

ಹಾವೇರಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

18

ಕಾರವಾರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

19

ಕೊಡಗು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

20

ಕೋಲಾರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

21

ಕೊಪ್ಪಳ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

22

ಮಂಡ್ಯ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

23

ಮಂಗಳೂರು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

24

ಮೈಸೂರು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

25

ರಾಯಚೂರು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

26

ರಾಮನಗರ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

27

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

28

ತುಮಕೂರು ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

29

ಉಡುಪಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

30

ಯಾದಗಿರಿ ಕೆಸ್ವಾನ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

1

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

2

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

3

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು (ನ), ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

4

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

5

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

6

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

7

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿಜಾಪುರ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

8

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

9

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

10

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

11

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

12

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

13

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

14

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

15

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

16

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

17

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

18

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರವಾರ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

19

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

20

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

21

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

22

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ -ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

23

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

24

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

25

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

26

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

27

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

28

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

29

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

30

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ - ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

31

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೆಳಗಾವಿ

32

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬಳ್ಳಾರಿ

33

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬಿಜಾಪುರ

34

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಧಾರವಾಡ

35

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

36

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಮೈಸೂರು

 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ  ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

1

ಅಫ್ ಜಲ್ ಪುರ

2

ಅಳಂದ

3

ಆಲೂರು

4

ಆನೇಕಲ್

5

ಅಂಕೋಲ

6

ಅರಕಲಗೂಡು

7

ಅರಸೀಕೆರೆ

8

ಅಥಣಿ

9

ಔರಾದ್

10

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

11

ಬಾದಾಮಿ

12

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

13

ಭಾಲ್ಕಿ

14

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

15

ಬಂಟವಾಳ

16

ಬಸವನಕಲ್ಯಾಣ

17

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

18

ಬೇಲೂರು

19

ಭದ್ರಾವತಿ

20

ಭಟ್ಕಳ

21

ಬೀಳಗಿ

22

ಬ್ಯಾಡಗಿ

23

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

24

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

25

ಚನ್ನಗಿರಿ

26

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

27

ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

28

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

29

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

30

ಚಿಂಚೋಳಿ

31

ಚಿಂತಾಮಣಿ

32

ಚಿತ್ತಾಪುರ

33

ದೇವದುರ್ಗ

34

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

35

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

36

ಗೋಕಾಕ

37

ಗೌರೀಬಿದನೂರ

38

ಗುಬ್ಬಿ

39

ಗುಂಡಲಪೇಟೆ

40

ಗುಡಿಬಂಡೆ

41

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

42

ಹಡಗಲಿ

43

ಹಳಿಯಾಲ

44

ಹಾನಗಲ್ಲ

45

ಹರಿಹರ

46

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

47

ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ

48

ಹಿರೇಕೆರೂರ

49

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

50

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

51

ಹೊನ್ನಾಳಿ

52

ಹೊನ್ನಾವರ

53

ಹೊಸದುರ್ಗ

54

ಹೊಸನಗರ

55

ಹೊಸಕೋಟೆ

56

ಹೊಸಪೇಟೆ

57

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

58

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

59

ಹುನಗುಂದ

60

ಹುಣಸೂರು

61

ಇಂಡಿ

62

ಜಗಳೂರು

63

ಜಮಖಂಡಿ

64

ಜೇವರ್ಗಿ

65

ಜೋಯ್ಡಾ

66

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

67

ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ

68

ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ

69

ಕಡೂರು

70

ಕಲಘಟಗಿ

71

ಕನಕಪುರ

72

ಕಾರ್ಕಳ

73

ಖಾನಾಪುರ

74

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

75

ಕೊಪ್ಪ

76

ಕೊರಟಗೆರೆ

77

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

78

ಕುಮಟಾ

79

ಕುಂದಗೋಳ

80

ಕುಂದಾಪುರ

81

ಕುಣಿಗಲ್

82

ಲಿಂಗಸಗೂರು

83

ಮದ್ದೂರು

84

ಮಧುಗಿರಿ

85

ಮಾಗಡಿ

86

ಮಳವಳ್ಳಿ

87

ಮಾಲೂರು

88

ಮಾನ್ವಿ

89

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

90

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

91

ಮುಧೋಳ

92

ಮೂಡಿಗೆರೆ

93

ಮುಳಬಾಗಲು

94

ಮುಂದಗೋಡ

95

ಮುಂಡರಗಿ

96

ಎನ್. ಹುಕ್ಕೇರಿ

97

ನಾಗಮಂಗಲ

98

ನಂಜನಗೂಡು

99

ನರಗುಂದ

100

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

101

ನವಲಗುಂದ

102

ನೆಲಮಂಗಲ

103

ಪಾಂಡವಪುರ

104

ಪಾವಗಡ

105

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

106

ಪುತ್ತೂರು

107

ರಾಯಬಾಗ

108

ರಾಮದುರ್ಗ

109

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ

110

ರೋಣ

111

ಸಾಗರ

112

ಸಕಲೇಶಪುರ

113

ಸಂಡೂರು

114

ಸವದತ್ತಿ

115

ಸವಣೂರ

116

ಸೇಡಂ

117

ಶಿಗ್ಗಾವ

118

ಶಿಕಾರಿಪುರ

119

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

120

ಸಿದ್ದಾಪುರ

121

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

122

ಸಿಂಧಗಿ

123

ಸಿಂಧನೂರು

124

ಸಿರಾ

125

ಸಿರಗುಪ್ಪ

126

ಸಿರಸಿ

127

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

128

ಸೊರಬಾ

129

ಶೃಂಗೇರಿ

130

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

131

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

132

ಸುಳ್ಯ

133

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

134

ತರೀಕೆರೆ

135

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

136

ತಿಪಟೂರು

137

ತುರುವೇಕೆರೆ

138

ವೀರಾಜಪೇಟೆ

139

ಯಲಹಂಕ

140

ಯಳಂದೂರು

141

ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-05-2019 12:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ ಯೋಜನೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080