ಇ ಸೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಹೆಸರು

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಇ ಸೈನ್ ಕರಪತ್ರ

0.267 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಇ ಸೈನ್ API ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ V 2.1

0.586 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಇ ಸೈನ್ ವಿನಂತಿಸುವ ನಮೂನೆ

0.11 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಇ ಸೈನ್ FAQ

0.183 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

05

ಇ ಸೈನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1  207.82 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
06 ಇ ಸೈನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2  102.24 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 07 ಇ ಸೈನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 3 207.82 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 08 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ 192.73 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 09 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಟಿಎಸ್ಜಿ  528.87 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಎಸ್ಪಿ 264.99 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಒಐಡಿ 234.13 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಒಸಿಎಸ್ಪಿ 38.74 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 13 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಐವಿಜಿ 1.08 MB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ಇ ಸೈನ್ ಸಿಸಿಎ-ಸಿಪಿ 486.53 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-01-2020 01:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin