ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್‌

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ.ವಿಪಿನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಐಎಫ್‌ಎಸ್.‌,

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ceoceg@karnataka.gov.in

080-22373840

ಕೊಠಡಿ ಸಂ: 146A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.ಕೆ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕುಟುಂಬ ಗುರುತು

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

pd-fdb@karnataka.gov.in

admin.ceg@karnataka.gov.in

080-22371090

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ ವಿ.

 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸೆಕ್ಲಾನ್‌ 2.0

 

progdir-ceg@karnataka.gov.in

080-22032154

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:145 A,, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಮು

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆ.

ಇ-ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆ.

pdcb@karnataka.gov.in

pd.kannada@karnataka.gov.in

080-22031090

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:143 , 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌,

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ,

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

pdssp@karnataka.gov.in

080-22353999

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ

pdsdc@karnataka.gov.in

080-‌

22373744

ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್-3, ಮೆಜನೈನ್‌ ಪ್ಲೋರ್‌, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು–560 001

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಎನ್

ಲೆಕ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ao-ceg@karnataka.gov.in

080-22373844

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:117,1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮ. ಎಸ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಇ- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ

pdeproc@karnataka.gov.in

080-22230960/22234115

ಶ್ರೀ ಆರವಿಂಧ ಭವನ, ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆವರಣ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,, ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್.ಕೆ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಕೆಸ್ವಾನ್

pdkswan@karnataka.gov.in

080-22373826

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:11,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು 560001

ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, FRUITS,

ಬೆಳೆ ಸಮ್ಮೀಕ್ಷೆ,

ಆಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫ್ ರೆನ್ಸ್,

pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

080-22032547

 080-22208333

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:138,1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸ್. ಎಂ.ಎನ್.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಡಿಬಿಟಿ

pddbt@karnataka.gov.in

080-22266333/22267333

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:108, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ್. ಹೆಚ್.ಎಂ

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ,

ಡಿಜಿಲಾಕರ್,

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪೋಸಿಟರಿ (NAD)

KODI (ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ದತ್ತಾಂಸ ನೀತಿ )

pdmk@karnataka.gov.in

pddigilocker@karnataka.gov.in

pdnad@karnataka.gov.in

pd-kodi@karnataka.gov.in

080-22258339

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂ:12 ,ನೆಲಮಹಡಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕೆ.ಪಿ.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

ಇ-ಆಫೀಸ್

ಆರ್‌.ಟಿ.ಐ. ಆನ್‌ಲೈನ್

ಯು.ಐ.ಡಿ.

ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಚ್

pd.eoffice@karnataka.gov.in

pdrtionline@karnataka.gov.in

pd.uid@karnataka.gov.in

pd.krdh@karnataka.gov.in
080-22200060 ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.,ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560027.
ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್‌. ಸತೀಶ್‌

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಜ್ಯ ಜಾಲತಾಣ
pd.webportal@karnataka.gov.in 080 22236393 / 39393 ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.,ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560027.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-09-2021 04:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080