ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್‌

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ. ವಿಪಿನ್‌ ಸಿಂಗ್. ಐಎಫ್ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ceoceg@karnataka.gov.in

080 22032588

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 146 A,
2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ
ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇ-ಸಂಗ್ರಹ

pdeproc@karnataka.gov.in

080 22371090

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.:141,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳುರು – 560 001

ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಸುತಾರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೆ.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಸಿ

pdsdc@karnataka.gov.in

080 22371020/22340060

ಕೊಠಡಿ ಸಂ‍ಖ್ಯೆ 102,
2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

‍ಶ್ರೀ. ಕೆ ರಮೇಶ್‌

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ-ಸ್ವಾನ್

pdkswan@karnataka.gov.in

080 22373826

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 108, 2ನೇ ಹಂತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು –560 001,

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀವತ್ಸ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ

ಇ-ವಿಧಾನ್‌

pddbt@karnataka.gov.in

080-22371090

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 106, 2ನೇ ಹಂತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಮು

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಆಧಾರ್‌

ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.

ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌

 

pdcb@karnataka.gov.in

pd.uid@karnataka.gov.in

pd.krdh@karnataka.gov.in

pd.kannada@karnataka.gov.in

080 22032154

080 22230060

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 146, 2ನೇ ಹಂತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ಶ್ರೀ. ಮತಿ ರಷ್ಮಿ ಜಿ.

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್

admin.ceg@karnataka.gov.in

080-22353999

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.:110,2ನೇ ಹಂತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು –560 001,

ಶ್ರೀ.ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್

ಪಿ.ಎಂ. ಕಿಸಾನ್‌(‍‍ಫ್ರುಟ್‌)

pohrms-ceg@karnataka.gov.in

08022032547/22372410

ಕೊಠಡಿ. ಸಂ.: 2ಎ, 2ನೇ ಹಂತ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001,

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್‌. ಸತೀಶ್‌

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಜ್ಯ ಜಾಲತಾಣ

 

pd.webportal@karnataka.gov.in

 

080 22230060 / 80

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ.,
ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು –560 027,

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕೆ.ಪಿ.

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇ-ಆಫೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಇ-ಪಾರ್‌

 

pd.eoffice@karnataka.gov.in

080 22230060 / 80

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ.,
ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು –560 027,

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-09-2020 05:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin