ವೇತನಬಿಲ್ಲು

 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ರೂಪ
 • ವಿಮಾ ವಿವರಗಳು
 • ಭತ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳು
 • ಕಡಿತಗಳ ವಿವರಗಳು
 • ಮರುಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು
 • ಹಾಜರಾತಿ ವಿವರಗಳು
 • ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನಬಡ್ತಿ ವಿವರಗಳು
 • ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವಿವರಗಳು
 • ಭತ್ಯೆಗಳ ತಡೆಹಿಡಿ ವಿವರಗಳು
 • ಕರಡು ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತಯಾರಿಸುವುದು.
 • ಕರಡು ವೇತನ ಬಿಲ್ಲು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು.
 • ಅಂತಿಮ ವೇತನಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆ
 • ಇಸಿಎಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು.
 • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಬಾಕಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2019 04:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin