ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಥಾವರ್‌ ಚಂದ್‌

ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು governor.rbblr-ka@gov.in 4120 22253555 22258150 ರಾಜ್ ಭವನ, ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು cm@karnataka.gov.in 3261 22253414 22253414 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಚಿವರಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿದೂರವಾಣಿ ಕಚೇರಿದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

1.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತುಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಎಆರ್),

2.ಸಚಿವಾಲಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,

3.ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,

4.ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ(ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ) ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು

cm.kar@nic.in
cm@karnataka.gov..in
3261 22253414
22253424
22253454 (ವಿ)
22252572
22252573
22252574
(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌) (ಕೃಷ್ಣಾ)
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ 1. ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ gmkarjol@gmail.com 3988 22353104 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 340 ಎ, 340, 341, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
3 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 2. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ minforrdpr@gmail.com 3448 22250637 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 314-314 ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
4 ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಅಶೋಕ

1.ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ ಹೊರತು)

3234 22253835 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 317-317 ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
5 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮಲು

1.ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಲ್ಯಾಣ

bramulu4001@gmail.com 3719 22251176 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 328- 328 ಎ. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6 ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
 1. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
 2. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
vsomannakarnataka@gmail.com 3439 22254661 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 327, 327 ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‌ ಕತ್ತಿ
 1. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ
 2. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
mlahukkeri@gmail.com 3492 22258094 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 329, 329 ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
8 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಅಂಗಾರ
 1. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
 2. ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
angara.sulya@gmail.com 3469 22255282 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 305, 305ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ
 1. ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಇಲಾಖೆ
 2. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
lawministerkar@gmail.com 3489 22251798, 22253399 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 316-316ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10 ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ 1.ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ(ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)

hmofficektk2021@gmail.com

4264 22252292 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 38-39, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11 ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್
 1. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 2. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
 3. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
min-higheredu@karnataka.gov.in, min-itbt@karnataka.gov.in, min-sciandtech@karnataka.gov.in 4647 22258965 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 242-243, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ccpatilminister@gmail.com 4439 22256093 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 244-245, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್‌
 1. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
 2. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ
anandsingh.b.s.@gmail.com 4214 22386063 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 36-37, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14 ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

1.ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

minmfpkar@gmail.com 3475 22259183 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 343-343ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌವ್ಹಾನ್‌ 1.ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಇಲಾಖೆ ahvsminister2019@gmail.com 5090 22257285 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442-443, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
16 ಶ್ರೀ ಮುರಗೇಶ್‌ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ 2.ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮ‍‍ಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ bilgi.mla@karnataka.gov.in 4840
4841
22253659 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 315-315ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17 ಶ್ರೀ ಅರಬೈಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಶಿವರಾಮ್‌ 3.ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ yellapur.mla@karnataka.gov.in 4501 22252636 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 206-207, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
18 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 4.ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ stsmlapoffice@gmail.com 4264 22252292 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 143-146, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19 ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ 5. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ bpatilc@gmail.com   22252475 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 406-407, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ) 1.ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ( ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ,ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡು) (ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ,ಬಿಡಿಎ, ಬಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌, ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೊರತು) ba.basawarjmla@gmail.com 3228 22253651 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 337-337ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21 ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ 1 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ medminkar@gmail.com 3167 22253578 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 339-339ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ 1. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ mlalayout.mla@karnataka.gov.in 3009 22251639 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 244-245, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್

1. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ (ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ)

2. ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ

  4010 22371240 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141-142, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
24 ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌(ಎಂಟಿಬಿ)

1. ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ,

2. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ( ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ)

3.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

mtbgc@rediffmail.com 3405 22258489 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 330-330ಎ, ವಿಧಾನನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ

1. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

2. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ,

krishnarajpet.mla@karnataka.gov.in 3273 22253747 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 301-301ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್‌ 1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

gok.educationminister@gmail.com

 

3405 22253631 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 262-262ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27 ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌

1. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

2. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

min-kancul@karnataka.gov.in

3426 22251568 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 344-344ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28 ಶ್ರೀ. ಆಚಾರ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ

1. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

2. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

wcdminister.kar@gmail.com

 

3469 22255282 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 252-253ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
29 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್‌ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ

1. ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ

2. ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

  4840
4841
22253659 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 342-343, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
30 ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಮುನಿರತ್ನ

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

2. ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

hortiministr@gmail.com

4783
4786
22383418 ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 344-345, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ cs@karnataka.gov.in 3476 22252442 22258913 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
- ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿ acs@karnataka.gov.in 3400 22257982 22256306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) devcom@karnataka.gov.in 3308 22250715 22251080 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
Sl.No. Designation Email ID Internal Office Fax Address
1 Additional Chief Secretary to Government, Department of Commerce and Industry prs-ci@karnataka.gov.in 4340 22252443 - Room Number. 106, 1st Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
2 Additional Chief Secretary to Government, Department of Energy prs-energy@karnataka.gov.in
prs.energy@gmail.com
4648 22252373 - Room Number 236, 2nd Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
3 Addtional Chief Secretary to Government, Urban Development acs-ud@karnataka.gov.in 5074 22253958 - Room Number 436, 4th Floor, Vikasasoudha, Bengaluru-01
4 Additional Chief Secretary to Government, Department of Food & Civil Supplies prs-fcs@karnataka.gov.in 4652 22259024 - Room Number. 29, Ground Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
5 Additional Chief Secretary to Government , Department of Personnel and Administrative Reforms(Janaspandana) prs-janaspandana@karnataka.gov.in   22860120 - 2nd Floor, Podium Block, Vishweshwaraiah Tower, Ambedkar Veedhi, Bengaluru-01
6 Additional Chief Secretary to Government, Department of Personnel & Administrative Reforms DP & AR (Elections), Chief Electoral Officer, ceo.karnataka@gmail.com 53 22242042 - Nirvachana Nilaya, Sheshadri Road, Bengaluru-01
7 Additional Chief Secretary to Government, Home Department prs-home@karnataka.gov.in 3456 22258830 - Room Number.222, 2nd Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru-01
8 Addtional Chief secretary, Department of Public Works, Ports and Inland Water Transport prs.pwd@gmail.com 4839 22251449 - Room Number. 336, 3rd Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
9 Additional Chief Secretary to Government, Department of Finance prs-fd@karnataka.gov.in
psfd255@gmail.com
3749 22252078
22252078
- Room Number, 255, 2nd Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru-01
10 Additional Chief Secretary to Government, Youth Empowerment and Sports Department prs-yesd@karnataka.gov.in
ysdsec@gmail.com
2589 22255827 - Room Number 246, 2nd Floor, M S Building, Bengaluru-01
11 Additional Chief Secretary to Government, Department of Personnel and Administrative Reform (e-Governance) acsegov@karnataka.gov.in 2633 22353953 - Room 102, Gate no. 2, M S Building, Bengaluru-01
12 Director, Directorate of Urban Land Transport dultBengaluru@gmail.com   22226627 22226630 4th Floor, B Block,BMTC TTMC,Shanthinagar, Bengaluru-560027.
13 Additional Chief Secretary to the Government, Department of Forestry, Ecology and Environmental Science prs-fee@karnataka.gov.in 2509 22256722 - Room Number. 447, 4th Floor, 2nd Gate, Bengaluru-01.
14 Additional Chief Secretary to Government, Department of Public Enterprises prs-dpe@karnataka.gov.in 2510 22372426 - Room no.711, Gate no.2, 7th Floor, M S Building, Bengaluru-01
15 Addtional Chief Secretary to Government, Department of Electronics, Information Technology and Biotechnology, Science and Technology itbtsec@karnataka.gov.in
itbtsec@gmai.com
2434 22280562 - Room Number. 602 & 603, Gate no.5, 6th Floor, M S Building, Bengaluru-01
16 Additional Chief Secretary to Government, Department of Higher Education prshigh-edu@karnataka.gov.in 2494 22252437 - Room No, 645, 6th Floor, Gate No.2, M S Building, Bengaluru-01
17 Additional Chief Secretary to Government, Department of Water Resources prs-wr@karnataka.gov.in 4710 22257064 - Room Number. 306, 3rd Floor, Vikasa soudha, Bengaluru-01
18 Additional Chief Secretary, Department of Agriculture secretaryagrigok@gmail.com 2595 22250284
22032595
- 4th Floor, Gate no.3, M S Building, Bengaluru-01
19 Additional Chief Secretary, Department of Labour secy-labour@karnataka.gov.in
laboursecy@gmail.com
5004 22254894 - Room Number, 414, 4th Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
20 Additional Chief Secretary to Planning, Program Coordination and Statistics Department acsplanningkar@gmail.com
prs-plg@karnataka.gov.in
2726 22252352 - Room Number. 701, 7th Floor, Gate no.3, M S Building, Bengaluru-01
21 Additional Chief Secretary to Government, Department of Health and Family Welfare prs-hfw@karnataka.gov.in 4234 22255324 - Room Number, 104, 1st Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
22 Additional Chief Secretary to Government, Department of Women and Child Development and Empowerment of Differently Abled & Senior Citizens prlsecy-wc@karnataka.gov.in 2562 2235 3991   Gate No.3, 1st Floor, M.S.Building, Dr.B.R.Ambedkar Veedhi, Bangalore-560 001
23 Additional Chief Secretary to Government, Department of Social Welfare prssocialwelfare@gmail.com 4567 22254820
22034567
- Room Number 232/233, 2nd Floor, Vikasasoudha, Bengaluru-01
24 Additional Chief Secretary, Backward Classes Welfare Department prsecy-bcw@karnataka.gov.in 4499 22252163
22034499
- Room Number, 203, 2nd Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru-01
ಕ್ರ.ಸಂ ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿಳಾಸ
1 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ prs-infra@karnataka.gov.in 5085 22282366 22280605 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
2 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ prs-ci@karnataka.gov.in 4340 22252443 22259870 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
3 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ prs-rdpr@nic.in 22353929 22384574 22389520 3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
4 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ (ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌) prspr@karnataka.gov.in 2941     3ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
5 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ prs-coop@karnataka.gov.in 2512 22251297 22253721 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು)ಇಲಾಖೆ -

5078

5079

22353942 22280318 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.435, 4ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಕಾಸ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ prsprim-edu@karnataka.gov.in 2560 22257334 22385545 6ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
8 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-transport@karnataka.gov.in 2548 22353912 22352769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
9 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
10 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ prs-fcs@karnataka.gov.in 4652 22259024 22353959 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
11 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ prs-rev@karnataka.gov.in 2495 22252731 22256384 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5 ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
12 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) secyrd@karnataka.gov.in 2995 22032995 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
13 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) secyme-hfw@karnataka.gov.in 2455 22280910 22353913 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
14 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ acs-tour@karnataka.gov.in 4007 22255482 22252499 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
15 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ secy-kc@karnataka.gov.in 4002 22205781 22353105 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
16 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ secyhorti-ah@karnataka.gov.in 2529 22353939 22385687 4ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು secmines-ci@karnataka.gov.in 4235 22353933 22356381 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
18 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -   22253565   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
19 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ), ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ acs.skill@karnataka.gov.in 2997 22253724   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 347, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
20 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ prs-ahf@karnataka.gov.in 4109 22353977 22253734 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
21 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ) prsar-dpar@karnataka.gov.in 2825 22235398 22253739 ಕೊಠಡಿ 612 , 6ನೇ ಮಹಡಿ 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
22 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ secyplan@karnataka.gov.in 2732 22252352 22371454 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
23 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ prs-dpar@karnataka.gov.in 3335 22251425 22256371 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 246, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
24 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌) secybud-fd@karnataka.gov.in 3438 22353138 22280520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
25 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-ud@karnataka.gov.in 5079 22353942 22280318 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
26 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.) secyexp-fd@karnataka.gov.in 3484 22251772 22353122 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
27 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ secy-mw@karnataka.gov.in 4440 22200623 22257602 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
28 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ prs-housing@karnataka.gov.in 4503 22256356 22253718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
29 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ secyforest-fee@karnataka.gov.in 2570 22254434 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
30 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ secyenv-fee@karnataka.gov.in 2445 22254377 - ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.709, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
31 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (PCAS), ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ secypsas-home@karnataka.gov.in 3710 22256774 22256774 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
32 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ secy-law@karnataka.gov.in 5004 22353111 22253754 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 33, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
33 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ secytech-wr@karnataka.gov.in 5004 22255524 22255306 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
34 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ prs-mi@karnataka.gov.in 4173 22254965 22254965 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
35 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ secy-dpal@karnataka.gov.in 3387 22254445 22353109 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
36 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ secytech-pwd@karnataka.gov.in 4852 22251548 22253710 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
37 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ girish.hosur@ka.gov.in   22254166   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 338,338A 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
38 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22251476  

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 239, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

39 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ mahalakshmi.kr@ka.gov.in 3824 22250450 22256892 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158C,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
40 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ secy-kla-kar@nic.in 3471 22250702 22258301 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ  
1 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು comr.sw@gmail.com   22253783 22353757 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
2 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು stwelfare@gmail.com   22261787 / 22231599   ನಂ 34,1ನೇ ಮಹಡಿ,ಲೋಟಸ್‌ ಟವರ್ಸ್‌‌, ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
3 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು edkreis@rediffmail.com   22283366 / 22204466   ನಂ:08, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 01,7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
4 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು swd.petc2011@gmail.com   2220778   ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
5 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdadcl2011@gmail.com   22868870   9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkmvstdc@gmail.com   22250018‌ 22250051 ನಂ.10, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿ ಭವನ, ಜಸ್ಮದೇವಿ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ktdclit@gmail.com   22285561/22285565   ನಂ.6, ಜಿ.ಟಿ.ಆರ್.‌ ಗೋಪುರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್‌, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
8 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.kbdc@gmail.com   23198122 23198133 ನಂ: 177, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವೆಷ್ಟ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.
9 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     22240446 22240445 ನಂ: 05, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ksskcb@gmail.com   22240466   ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌, ನೆಲಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಮಿಷನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು            
12 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ crcbng@yahoo.co.in   29556626   ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
13 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು lidkar2018@gmail.com   22238726   ನಂ:17, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
14 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ karnatakastatecomscst@yahoo.in   22249704   ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೈಟಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ambedkarbhavana@gmail.com   22204821   ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇದ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
16 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇ಼ಶಕರು adgpcre@ksp.gov.in   22258949   ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ,ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ನಂ:01, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು trimysore@gmail.com   0821-2560275   ನಂ:1540, ಅನಿಕೇತನ ರೋಡ್‌, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.  
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                
19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                
20 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ​​ಆಯುಕ್ತರು, cto.karbng@nic.in   22262935 22263595 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009.  
21 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ​​ಆಯುಕ್ತರು, commr-​​treasury@karnataka.gov.in   22867700 / 22860142   ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,​​ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001  
22 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ​​ಆಯುಕ್ತರು, excise@karnataka.gov.in   22220302 22240254 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
23 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorkgid17@gmail.com   22861438   ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ದಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560001.
24 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಸ್ತಿ ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddadmin.psalm@karnataka.gov.in   22862785/22862992 22862785 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಕೇಂದ್ರ,ಒಂದನೇಅಂತಸ್ತು, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ), controllerstateaccounts@yahoo.com   22214817 2126500 3ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027
26 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು info@ksfc.in   22263322 22250126 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಭವನ, #1/1 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052  
27 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು hr_admin@ksbcl.com   22483640   4ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
28 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು director@fpibangalore.gov.in   26971000 26971010 ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ.ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560060
29 ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ secy-kic@karnataka.gov.in   080-22371959   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ,  
30 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು des_dir@nic.in   080-22253758 - 7ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
31 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿ.ಇ.ಒ. ceokea@karnataka.gov.in   080-22032561   7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
32 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಸಿ.ಇ.ಒ. pscet.bangalore@gmail.com   080-25189100   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
33 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು skilldev.2017@gmail.com       ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
34 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು kvt.iti@gmail.com   080-22450222   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
35 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಟೈಟಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು bs-raghupathy@hotmail.com   080-29649797   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
36 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.gttc@gmail.com   080-23152262   ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕ ಹೊಸಹತು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010  
37 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಡೇ-ನಲ್ಮ್) ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು daynulm@gmail.com   080-25599993   ನಂ.11, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌, ಛೇಂಬರ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
38 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಡಾಕ್) ನಿರ್ದೇಶಕರು, dircedok@gmail.com   08362486836/2486694   ಧಾರವಾಡ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ-580011  
39 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, (ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್) ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು nrlmkarnataka@gmail.com   080-2356421   ನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
40 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು bcdbng@kar.nic.in   080-22374836   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
41 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.dbcdc@gmail.com   080-22374832
080-22374834
  ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
42 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdvishwakarma 2015@gmail.com   080-22374848   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
43 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkacdc@karnataka.gov.in   080-22868888   21ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
44 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು labour.commissioner42@gmail.com   29753078   ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
45 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), directorfbish@gmail.com   29753051   ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
46 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ದೆಶಕರು dir-esi@karnataka.gov.in   23324216   ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.  
47 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆಯುಕ್ತರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
48 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
49 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
50 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dg-police@karnataka.gov.in   080-22211803 080-22212164 ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ನಂ.2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
51 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು prison-kar@gov.in   080-22267169 080-22267290 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.4, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  
52 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು hgcdhqrsban@gmail.com   080-2553234 080-25576853 ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042  
53 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು fireksfcs@gmail.com   080-25570733 080--22971512 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042
54 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು dirdswrblr@gmail.com   080-25589459   ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ , ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು-560025
55 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorofprosecutions@gmail.com   080-22213856 080-22213910 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009
56 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು md@ksphc.org   080-25584102 080-22942219 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
57 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಆಯುುಕ್ತರು com.fcs-ka@nic.in   080-22262187 080-22267205 ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
58 ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkfcsc123@yahoo.com   080-22260932 080-22096688 ನಂ.16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು  
59 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು clm-lm-ka@nic.in   080-22253500 080-22370318 ನಂ.1,ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
60 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ್ಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ರಿಜಿಸ್ರ್ಟಾರ್ ‌karscdrc@kar.nic.in   080-22355065 080-22262867 ಬಸವಭವನ,ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು  
61 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdrgrh@gmail.com   080-23118888 080-22247313 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು  
62 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರು ksdb.ho@gmail.com   080-23460085 080-23567060 ನಂ.55, ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ಮರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020  
63 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರು commissionerkhb@gmail.com   080-22213592 080-22240976 ಕಾವೇರಿಭವನ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-009  
64 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ rerakar.secy@gmail.com   800-22249798 080-22249799 #114, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ಸಿಲ್ವರ್‌ ಜೂಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಎಸೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಿಶನ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ಕ್ರ. ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿಳಾಸ
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-235091 deo.bagalkot@gmail.com
dc.bagalkot07@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
2 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 080-22211106
080-22211292
dcurban@kar.nic.in
deo.bangaloreu@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 080-29781022 deo.bangalroer3@gmail.com ಜಿಲ್ಹಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,
ಬೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
4 ಬೆಳಗಾವಿ 8312407200 deo.belgaum@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ ಕೋರ್ಟ ಕಾಂಪೌಂಡ, ಬೆಳಗಾವಿ – 590001
5 ಬಳ್ಳಾರಿ ದೂರವಾಣಿ: 08392 – 277100,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08392 –272538
dcbellary@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ , ಬಳ್ಳಾರಿ –583101
6 ಬೀದರ್ 08482-225409 deo.bidar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬೀದರ್
ಪಿನ್: 585401
7 ವಿಜಯಪುರ 8352-250021 dcvijayapura-ka@gov.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101
8 ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-223170 deo.cnagar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313
9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-277001 deo.ckbpur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ,
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ – 562101
10 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 8262-230401 bagadi.gautham@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102
11 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222811 deo.chitradurga@gmail.com ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ವೃತ್ತ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ – 577501
12 ದಾವಣಗೆರೆ 08192-257778 / 255118 deo.davanagere@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006
13 ಧಾರವಾಡ 0836-2233840 deo.dharwad@gmail.com ವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001
14 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 0824-2220588 dc.mnglr@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -575001
15 ಗದಗ 08372-237300 deo.gadag@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ - 582103
16 ಕಲಬುರಗಿ 08472-278601 deo.gulbarga@gmail.com
dcoglb@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ
17 ಹಾಸನ 08172-267345 deo.hassan@gmail.com
dchassan-ka@nic.in
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201
18 ಹಾವೇರಿ 08375-249044 deo.haveri@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110
19 ಕೊಡಗು 8272 225500 dckodagu@nic.in ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201
20 ಕೋಲಾರ 08152-222001 deo.kolar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101
21 ಕೊಪ್ಪಳ 08539 220844 deo.koppal@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ - 583231
22 ಮಂಡ್ಯ 08232-224600 dcmandya09@gmail.com ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401
23 ಮೈಸೂರು 0821-2422302 dcmys-ka@nic.in ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
24 ರಾಯಚೂರು 8532 229011 dcrevrcr@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು - 584 101
25 ರಾಮನಗರ 080-27-273777 deo.ramanagara@gmail.com ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
26 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-271101 deo.shimoga@gmail.com ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201
27 ತುಮಕೂರು 08162-272480 deo.tumkur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-572 101
28 ಉಡುಪಿ 0820-2574925 deo.udupi@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104
29 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382-229857 dckarwar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301
30 ಯಾದ್ಗಿರ್ 08473-253700 dcydg123@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-235576 (O)
08354-235562 (F)
94808-51000 (M)
ceo-bagalkote[at]gov[dot]in
ceo.zp.karbgk@nic.in
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಬಾಗಲಕೋಟ
2 ಬಳ್ಳಾರಿ 0839-2267300 (O)
08392267200
0831-2267200 (F)
94808-55000 (M)
ceo-ballari[at]gov[dot]in
ceo_zp_bly@nic.in
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ
3 ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2407201 (O)
94808-55000 (M)
0831-2429662 (F)
ceo-belagavi[at]gov[dot]in
ceo-belagavi@gov.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಬೆಳಗಾವಿ
4 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 080-29781050 (O)
080-22267068
94808-53000 (M)
ceo-bengalururural[at]gov[dot]in
ceo_zp_brur@nic.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
5 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 080-26710580 (O)
080-26710510 (F)
94808-52000 (M)
ceo-bengaluru[at]gov[dot]in
ceobngu@kar.nic.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560070
6 ಬೀದರ್ 08482-233133 (O)
08482-233109 (F)
94808-56000 (M)
ceo-bidar[at]gov[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣ ಏರಿಯಾ, ಬೀದರ-585401
7 ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-224013 (O)
08226-224014 (F)
94808-58000 (M)
ceo-chamarajanagar@gov.in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-262002 (O)
08156-262002 (F)
94808-59000 (M)
ceo-chikkaballapura[at]gov[dot]in
ceo-ckbpur-ka@nic.in
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-561201
9 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 08262-220140 (O)
08262-220094 (F)
94808-60000 (M)
ceo-chikkamagaluru[at]gov[dot]in
ceo_zp_chk@nic.in
ಕಡೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಅಂಚೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. 577102
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-223061 (O)
08194-222516 (F)
94808-61000 (M)
ceo-chitradurga@gov.in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸ್ಟೇಡೀಯಂ ರೋಡ್ ಹಿಂಭಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 0824-2220578 (O)
0824-2220538 (F)
94808-62000 (M)
ceo-dakshinakannada[at]gov[dot]in
ceozpmlr@nic.in
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಶೋಕ ನಗರ ಅಂಚೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂಗಳೂರು-575006
12 ದಾವಣಗೆರೆ 08192-261485 (O)
08192-262103
08192-261865 (F)
94808-63000 (M)
ceo-davanagere[at]gov[dot]in
ceo-zp-kada@nic.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ರೀಯ ಹೆದ್ದರಿ 4, ದಾವಣಗೆರೆ-577005
13 ಧಾರವಾಡ 0836-2447542 (O)
0836-2747700 (F)
94808-64000 (M)
ceo-dharwad[at]gov[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ, ಡಿ. ಸಿ. ಕಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ - 580 001.
14 ಗದಗ 08372-234375 (O)
94808-65000 (M)
08372-230211 (F)
ceo-gadag[at]gov[dot]in
ceozp.gadag@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ- 582101
15 ಹಾಸನ 08172-267534 (O)
08172-267401 (F)
94808-67000 (M)
ceo-hassan[at]gov[dot]in
ceo_zp_hsn@nic.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿ.ಎಮ್ ರೋಡ್ ಹಾಸನ
16 ಹಾವೇರಿ 08375-249031 (O)
94808-68000 (M)
08375-249037 (F)
ceo-haveri[at]gov[dot]in
ceo_zp_hvr@nic.in
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ದೇವಗಿರಿ ಹಾವೇರಿ.
17 ಕಲಬುರಗಿ 08472-278666 (O)
08472-278603 (F)
94808-66000 (M)
ceo-kalaburagi[at]gov[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಜಗತ್‌ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ರಸ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101
18 ಕೊಡಗು 08272-221393 (O)
08272-229245
08272-228905 (F)
94808-69000 (M)
ceo-kodagu[at]gov[dot]in ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ-5710201
19 ಕೋಲಾರ 08152-240649 (O)
08152-240614 (F)
94808-70000 (M)
ceo-kolar[at]gov[dot]in
ceozpklr@yahoo.com
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ - 563101
20 ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220002 (O)
08539-220040 (F)
94808-71000 (M)
ceo-koppal[at]gov[dot]in
ceo_zp_kpl@nic.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ
21 ಮಂಡ್ಯ 08232-224004 (O)
08232-225060 (F)
94808-72000 (M)
ceo-mandya[at]gov[dot]in
ceomandya@yahoo.co.in
ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ - 571401
22 ಮೈಸೂರು 0821-2330052 (O)
0821-2526300
0821-2330166 (F)
94808-73000 (M)
ceo-mysuru[at]gov[dot]in
ceo_zp_mys@nic.in
ಕೋರ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು- 570005
23 ರಾಯಚೂರು 08532-228448 (O)
08532-227142 (F)
94808-74000 (M)
ceo-raichur[at]gov[dot]in
ceo_zp_rch@nic.in
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹೈಡರಾಬಾದ ರೋಡ, ರಾಯಚೂರು - 584101
24 ರಾಮನಗರ 080-27276720 (O)
080-7276711 (F)
94808-75000 (M)
ceo-ramanagara[at]gov[dot]in
ceormnr@yahoo.in
ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ -562159.
25 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-223770 (O)
08182-267206
08182-222233 (F)
94808-76000 (M)
ceo-shivamogga[at]gov[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
26 ತುಮಕೂರು 0816-2272898 (O)
0816-2274161 (F)
94808-77000 (M)
ceo-tumakuru[at]gov[dot]in ಜಿಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572101
27 ಉಡುಪಿ 0820-2574938 (O)
0820-2574880 (F)
94808-78000 (M)
ceo-udupi[at]gov[dot]in
ceo_zp_udp@nic.in
"ಸಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ, ಉಡುಪಿ
28 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382-226560 (O)
08382-226470 (F)
94808-79000 (M)
ceo-uttarakannada[at]gov[dot]in
ceo_zp_kwr@nic.in
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ
29 ವಿಜಯಪುರ 0835-2276378 (O)
0835-2276983 (F)
94808-57000 (M)
ceo-vijayapura[at]gov[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ, ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಾಪುರ
30 ಯಾದಗೀರ್‌ 08473-253750 (O)
08473-253756 (F)
94808-79500 (M)
ceo-yadgir[at]gov[dot]in ಗೊಟ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಟೆಷನ್ ರೋಡ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್:585201
31 ವಿಜಯನಗರ - - -
Sl No. City Office e-Mail Address
1 Bengaluru 080 22942222,
080 22943322
compolbcp@ksp.gov.in The Commissioner of Police,
Bengaluru City Police,
No:1 Infantry Road, Bengaluru - 1
2 Mysore 0821 2418100
2418101
2418102
mysorecitypolice@gmail.com Mirza Road, Near Gandhivana Park,
Nandarbad, Lokaranjan Mahal Road,
Mysore, Karnataka - 570010
3 Hubli-Dharwad 0836 2233555 ccrhdc@gmail.com
compolhdc@ksp.gov.in
Office of the Commissioner of Police
Hubballi-Dharwad City
Old P.B Road, Navanagar, Hubballi-580025
4 Mangaluru 0824 2220801 compolmgc@ksp.gov.in A.B. Near Shetty Circle
Pandeshwar, Mangaluru - 575001,
5 Belgaum 0831 2405279
2405255
dcbgc@ksp.gov.in Old P.B. Road, Belgaum
6 Kalaburagi 08472-248500 citycontrolkbc@ksp.gov.in
copkbc@ksp.gov.in
Office of the Commissioner of Police, Kalaburagi

 

         
ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ಕಚೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿಳಾಸ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 080 22942700
080 23517701,
080 22943073
spbng@ksp.gov.in
dcblore@ksp.gov.in
5, ಮಿಲ್ಲರ್‌ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.-560052
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-235279 spbgk@ksp.gov.in 23ನೇ ವಲಯ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103
3 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 0831-2405204
0831-2405231
9480804000
spbgm@ksp.gov.in ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-
4 ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-258100
9480803000
spblr@ksp.gov.in ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದಿಗಿನಮೊಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103
5 ಬೀದರ್ 08482-226704,
224024
9480803400.
spbdr@ksp.gov.in ಬೀದರ್‌-585401
6 ವಿಜಯಪುರ 08352-250152
08352-250844
08352-250751
08352-240495
9480804201
spbjp@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101
7 ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-222383
9480804600
spchn@ksp.gov.in ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
8 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 08262-230403
9480805101
spckm@ksp.gov.in ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು- 577101
9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-277210 spcbpura@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222782 spcta@ksp.gov.in ತುರವನೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 0824 2220503
9480805301
spmaq@ksp.gov.in ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು-575001
12 ದಾವಣಗೆರೆ 08192-253400 spdvg@ksp.gov.in ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004
13 ಧಾರವಾಡ 0836--2233200
2434343
9480804301
spdwd@ksp.gov.in ಪೊಲೀಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌, ಧಾರವಾಡ
14 ಗದಗ 08372-238300
9480804401
spgdg@ksp.gov.in ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕ, ಪಾಂಚಾಲ ನಗರ, ಗದಗ- 582101
15 ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472-263602 spgba@ksp.gov.in ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ- 572103
16 ಹಾಸನ 08172-268845,
268410
9480804701
sphsn@ksp.gov.in ರಂಗೋಲಿ ಹಳ್ಳ, ಹಾಸನ-573201
17 ಹಾವೇರಿ 08375 – 232800
9480804500
sphvr@ksp.gov.in ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ-581110
18 ಕೆ.ಜಿ.ಫ್. 08153-274291 spkgf@ksp.gov.in ಚಾಂಪಿಯನ್‌ರೀಫ್ಸ್‌,
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. - 563117
19 ಕೊಡಗು 08272 - 228400,
229000
spmcr@ksp.gov.in ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಎಫ್‌.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಭಗವತಿ ನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201
20 ಕೋಲಾರ 0815-2243066 spklr@ksp.gov.in ಆರ್‌.ಎಲ್‌. ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರುರು, ರಾ.ಹೆ. 75, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ- ಕೋಲಾರ-563101
21 ಕೊಪ್ಪಳ 08539-230111
spkpl@ksp.gov.in ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ನಗರ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231
22 ಮಂಡ್ಯ 08232-224500 spmdy@ksp.gov.in ಕಾವೇರಿ ವನ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401
23 ಮೈಸೂರು 0821-2520040,
0821-2444268
spmys@ksp.gov.in ಹೈದರ್‌ ಅಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಜಲಪುರಿ - 570019
24 ರಾಯಚೂರು 08532-235001 sprcr@ksp.gov.in ರಾಯಚೂರು-ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಾಲೆಪುರ, ರಾಯಚೂರು--584101
25 ರಾಮನಗರ 080 27273700
080-27271100
27273456
sprmn@ksp.gov.in ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ– 562159
26 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-261400
9480803301
spshi@ksp.gov.in ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ
27 ತುಮಕೂರು 0816-2272451 sptkr@ksp.gov.in ಬೆಂಗಳೂರು- ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ತುಮಕೂರು-572103
28 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382-226233
9480805201
spkwr@ksp.gov.in ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಬಾಗ್‌, ಕಾರವಾರ
29 ಉಡುಪಿ 0820-2534777
0820-2526444
spudp@ksp.gov.in ಹಳೆಯ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಂಜೆ ವೃತ್ತ, ಬನ್ನಂಜೆ, ಉಡುಪಿ- 576101
30 ಯಾದಗಿರಿ 08473-253778
08473-253736
9480803600
spydr@ksp.gov.in ಮುದ್ನಾಳ- 585202
31 ವಿಜಯನಗರ - - -