ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ  ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಛೇರಿ  ನಾಡಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ  ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ  ಡಿ.ಟಿ. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌದ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕುಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ೫೮೭೨೦೧ 8357220102 9449817560
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ ಕೆರೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ, ಕೆರೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -೫೮೭೨೦೬ 8357230010 9449817560
3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮಿ ಕುಳಗೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌,1 ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, MLBC QTRS., ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  - ೫೮೭೧೫೫ 8357236102 9743503489
4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌದ, ಅಕ್ಷಯ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ -೫೮೬೧೦೭ 8354235373 9480415340
5 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲಾದಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕಲಾದಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೨೦೪ 8354240122 9480415340
6 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೀತಿಮನಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೀತಿಮನಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೨೦೭ 8354250225 9611032139
7 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಅನಗವಾಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅನಗವಾಡಿ ಬೀಳಗಿ-TQ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -೫೮೭೧೧೬ 8425279931 8296250280
8 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೀಳಗಿ 8425276045 8296250280
9 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೨೦೩ 8357250140 9448641004
10 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಂದ ಅಮೀನ ಗಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅಮೀನ ಗಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ೫೮೭೧೧೨ 8351280020 9449772732
11 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಇಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹುನಗುಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ೫೮೭೧೧೮ 8351260037 7975489398
12 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಂದ ಕರಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕರಡಿ, ಹುನಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೧೨೫ 8351265048 7975489398
13 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಳಕಲ್ ಇಳಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಇಳಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -೫೮೭೧೨೫ 8351270063 7019277280
14 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೩೦೧ 8353222723 9902402887
15 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಟ್ .ಪೋಸ್ಟ್, ಸಾವಳಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ೫೮೬೧೨೬ 8353250045 9880006326
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಮಖಂಡಿ ತೇರದಾಳ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಅಟ್ .ಪೋಸ್ಟ್, ತೇರದಾಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೩೧೫ 8353255095 9731624262
17 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಧೋಳ ಲೋಕಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ,  ನಾಡಕಛೇರಿ ಲೋಕಾಪುರ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲೋಕಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-೫೮೭೧೨೨ 8350243051 9880507036
18 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಧೋಳ್ ಮುಧೋಳ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌದ ಲೋಕಾಪುರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುಧೋಳ್ - ೫೮೭೩೧೩ 8350283051 9880507036
19 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ-೫೮೩೧೦೧ 8392270020 8951166999
20 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ(T)(D)-೫೮೩೧೧೬ 8393286199 9480729540
21 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೋಕಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಮೋಕಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ 8392293294 8951166999
22 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂಪನಗುಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೧, ತೇರು ಬೀದಿ, ರಾಯಪುರ ರಸ್ತೆ, ರೂಪನಗುಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ-೫೮೩೧೦೨ 8392289728 8951166999
23 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗಲಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿ (P),ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ(T), ಬಳ್ಳಾರಿ (D)-೫೮೩೨೧೬ 8399250277 9449738127
24 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗಲಿ ಇಟಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಇಟಗಿ(P), ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ (T), ಬಳ್ಳಾರಿ (D)-೫೮೩೨೨೦ 8399256400 7337745722
25 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಡಗಲಿ ಕಸಬಾ ಹಡಗಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೇ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ (T),ಬಳ್ಳಾರಿ(D)-೫೮೩೨೧೯ 8399240148 9972609043
26 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹೆಚ್.ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಜಾರ್, ಹಗರಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಗಹಳ್ಳಿ, ಬಳಾರಿ, 8397238232 9845819926
27 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ, ಹಂಪಸಾಗರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (T), ಬಳ್ಳಾರಿ-583212 8397233423 9480942439
28 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಗಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, GHPS ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕೋಗಲಿ(P), ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ TQ, ಬಳ್ಳಾರಿ(D)- 583220 8397247677 9480942439
29 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ,  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ(P), ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(T), ಬಳ್ಳಾರಿ - 583224 8397249055 9986595203
30 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಸಬಾ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583201 8394224207 9686878838
31 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಮಲಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಕಮಲಾಪುರ(P), ಹೊಸಪೇಟೆ(T), ಬಳ್ಳಾರಿ(D)-583221 8394241005 8123415543
32 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಂಪ್ಲಿ
ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, APMC ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583132
8394250005 9448029181
33 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, APMC ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583222 8394244008 7795394893
34 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗುಡೇಕೋಟೆ
ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಡೇಕೋಟೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583130
8391227941 9663846181
35 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಖಾನಹೊಸಳ್ಳಿ, ಉರು ಬಾಗಿಲು, ಮರ್ಮಾ ದೇವಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಟಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ (ಡಿ) -583218 8391229733 8618526899
36 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೌಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ಟಿ), ಬಳ್ಳಾರಿ (ಡಿ) -583134 8391225416 9611770203
37 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕಸಬಾ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583135 8391220226 9449234822
38 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುರುಗೋಡು ಕುರುಗೋಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕುರುಗೋಡು ಕಸ್ಬಾ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸಬ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುರುಗೋಡು, ಬಳ್ಳಾರಿ -583116 8393263899 9480729540
39 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು ಚೋರನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಎಇಇ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,  ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಚೋರನೂರು(ಪಿ), ಸಂಡೂರು (ಟಿ), ಬಳ್ಳಾರಿ (ಡಿ) -583128 8395272448 7676069693
40 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಸಂಡೂರು ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಸಂಡೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ -583119 8395260218 7892440656
41 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಡೂರು ತೋರಣಗಲ್ಲು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ತೋರಣಗಲ್ಲು, ಬಳ್ಳಾರಿ -583123 8395250199 9900937323
42 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಹಾಚೋಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಪಾಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ, ಹ್ಯಾಚೋಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಿರಗುಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿ -583114 8396241659 8951981369
43 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಕರೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಕರೂರು ಪೋಸ್ಟ್, ಸಿರಗುಪ್ಪ (ಟಿ), ಬಳ್ಳಾರಿ -583120 8396255744 8951981369
44 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಸಿರಗುಪ್ಪ ಕಸಬಾ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್  ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಧೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿರಗುಪ್ಪ ಟಿ.ಕ್ಯೂ ಬಳ್ಳಾರಿ - 583121 8396220235 9611400140
45 ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ -583122 8396248018 9008227118
46 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅನಂತಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ‌-ಅಥಣಿ, ಅನಂತಪುರ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - 591212 8289237008 9611588296
47 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅಥಣಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591304 8289251375 9620069241
48 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಕಾಗವಾಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಅಥಣಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591223 8339264000 9686705101
49 ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ತೇಲ್ಸಂಗ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ತೇಲ್ಸಂಗ್, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591265 8289276216 7795264220
50 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಬೆಳಗಾವಿ -591102 8288234152 8660825427
51 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ನೇಸರ್ಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ. ನೇಸರ್ಗಿ 1220 ನೇಸರ್ಗಿ ದೇಶನೂರು ರಸ್ತೆ, ನೇಸರ್ಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ 8288275001 8123622456
52 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಸಿಟಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, C/O ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಛೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -590003 8312469622 9844998268
53 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿರೇ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಹಿರೇ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - 591109 8312564011 9483471119
54 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಕತಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಾಕತಿ. ಬೆಳಗಾವಿ -591113 8312414059 9945588130
55 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಚಗಾಂವ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಚಾಗಾಂವ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಹುಚಾಗಾಂವ್. ಬೆಳಗಾವಿ 8312492118 9449976487
56 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಟಿಎಂಸಿ, ಚಿಕೊಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591201 8338272049 8951612701
57 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ 568 ನಗರಮುನ್ನೋಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ 8338284040 9448636762
58 ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸದಲಗಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ -591239 8338251888 9449558582
59 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅರಭಾವಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ-ಅರಭವಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಅರಭಾವಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ -591307 8332226091 9448864074
60 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ನಾಡಕಛೇರಿ-ಗೋಕಾಕ್,  ತಾಲ್ಲೂಕುು ಪಂಚಾಯತ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ -591307 8332224581 9880372480
61 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಕೌಜಲಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌-ಕೌಜಲಗಿ, ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಕೌಜಲಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591227 8334273220 9916978743
62 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591309 8333266035 9448421056
63 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ 2731/1, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಟಿಎಂಸಿ ಕಛೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗೊಕಾಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಕೇಶ್ವರ 8333272036 9449095384
64 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ - ಜೈನ್ ಬಸ್ತಿ, ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591245  8333276237 9986937863
65 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 1091, ಬಿಡಿಐ, ಸಿ / ಓ ಬಿ.ಪಿ.ಬೆಕನೆ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ -591106 8336256754 9449004216
66 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗುಂಜಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 219/1, ಗುಂಜಿ, ಸುತಾರ ಗಲ್ಲಿ,  ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ -591302 8336252952 9449004216
67 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ಜಾಂಬೋಟಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 684, ಜಾಂಬೋಟಿ, ರಾಮಾಪುರ ಪೇಟೆ, C/O ಎನ್.ಡಿ.ನಾಯಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ -591302 8336266215 8336266215
68 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 413, ತೆಕಡಿ ಕಾರ್ನರ್, ವಿಟೋಬಾ ಗಲ್ಲಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ -591302 8336222450 9448164842
69 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕಿತ್ತೂರು ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರರ್ಪೇಟೆ, ಕಿತ್ತೂರು -591115 8288286109 9972010714
70 ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಐಬಿ ಸಮೀಪ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ -591237 8338220395 9591476742
71 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್ ಕುಡಚಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ .1700 / 2 ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ 591311 8331235260 9945961048
72 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ರಾಯಬಾಗ- 591317 8331224332 9945961048
73 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಕೆ ಚಂದರಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕೆ-ಚಂದರಗಿ, ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಕೆ ಚಂದರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591114 8335237505 9449808010
74 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಕಟಕೋಳ  ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ-ಕಟಕೋಳ , ಎನ್.ಆರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ಕಟಕೋಳ , ಬೆಳಗಾವಿ -591114 8335262177 9449808010
75 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಮುದಕವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುದಕವಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮುದಕವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591123 8335255505 8277231497
76 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸುರೇಬಾನ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ-ಸುರೇಬಾನ್, ವಿಪಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 874 ಸುರೇಬಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಣಿಹಾಲ್, ಸುರೇಬಾನ್, ಬೆಳಗಾವಿ -591127 8335233703 8277231497
77 ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುನೊಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುನೋಳ್ಳಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಟ್ ಪೊ: ಮುನೋಳ್ಳಿ, ಸಂದುಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591117 8330277223 9964202114
78 ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುರಗೋಡ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮುರಗೋಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ- 591119 8337265515 9008227763
79 ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ-ಸವದತ್ತಿ, ಸೌಗಂಧಿಪುರ, ಸವದತ್ತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591126 8330222023 9448859226
80 ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಓಲ್ಡ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -591129 8337254255 9008227763
81 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ,  ಬೆಂಗಳೂರು - 562135 8027644044 8277857614
82 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು. 8027680050 9448663066
83 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಣ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು. 9986908109 9986908109
84 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ, ಓಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -562135 8027668001 9844994999
85 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬೆಳವೆಂಗಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ -ಡಿ ಬಿ ಲ್, ೦೧, ದೊಡ್ಡಬೆಳವೆಂಗಳ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -561204 8027655129 9449501925
86 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು -561203 8027622258 9448663066
87 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಧುರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 2, ಕಸವಾಡಿ, ಪಿ ಡಿ ಓ, ಕಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 561203 8027653129 8277075760
88 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಾಸಲು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ - ಸಾಸುಲು, ಪಿ ಡಿ ಓ ಸಾಸುಲು, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ , ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -561204 8027658129 9449501925
89 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತೂಬಗೆರೆ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ತೂಬಗೆರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತೂಬಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -561204 8027652029 9945628175
90 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು -560067 8027945009 7348913671
91 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ -562114 8027921008 9164300708
92 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಸಬಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -562114 8027931184 9880128491
93 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಂದಗುಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ನಂದಗುಡಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು -562122 8027961035 9620029730
94 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ -ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-562129 8027951008 9620029730
95 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನೆಲಮಂಗಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು 8027722085 9686613720
96 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ಸೋಂಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಂಪುರ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು 562111 8027735118 8050236523
97 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -562132 8027731118 9741723655
98 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ 1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು,, ಬೆಂಗಳೂರು-562107 8027844000 8660569812
99 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಜಿಗಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎದುರಿ, ಜಿಗಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಿಗಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560105 8027826122 7349077706
100 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಅನೆಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು 562106 8027859060 9008830636
101 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಜಾಪುರ 1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಆನೆಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-562125 8027823050 9164446622
102 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು -560049 8028471039 9632173444
103 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆ ರ್ ಪುರಂ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು 560016 8025315535 9743039218
104 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಪಣತೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಣತೂರು, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ೧ನೇ  ಮಹಡಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಎಂ.ಎನ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಂದೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು 560103 8028439044 9916496797
105 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ವರ್ತುರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ವರ್ತುರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ  ತಾಲ್ಲೂಕುು ಬೆಂಗಳೂರು 560087 8028538058 9663812202
106 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560048 8028459047 9481240612
107 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 560010 8023324030 9945258219
108 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ದಾಸನಪುರ -1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಪುರ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು 562123 8023710049 7892555169
109 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಸಬಾ -1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಂಗಡಿ # 16 & 17, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560043 8025440552 9448375909
110 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಸಬಾ -2 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌-ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-560024 8023333101 9980511107
111 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯಶವಂತಪುರ -1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಜೋನ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560057 8028391011 9886168081
112 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯಶವಂತಪುರ -2 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಗರಭಾವಿ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬುದ್ಧ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560091 8023182205 8023182205
113 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಜರತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 8022119919 9844032999
114 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು -560088 8028466051 9449162419
115 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ-1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಗ್ರಾಪಂ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಗಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ -1 ಬಾಗಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡ 8028469019 7829787998
116 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕಛೇರಿ ನಾಡ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ-2, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ-562157 8028467060 7760933190
117 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯಲಹಂಕ 1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560064 8028565655 9844609722
118 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯಲಹಂಕ 2 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಯಲಹಂಕ -2, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜಕ್ಕೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಜಕ್ಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು 560064 8028462123 9972882515
119 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯಲಹಂಕ 3 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ (ನಾಡಕಛೇರಿ), ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸಮುಧಾಯ ಭವನ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560097 8023640039 9611444610
120 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಬೇಗೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಂ.31, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560068 8025743399 9448247288
121 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಜಯನಗರ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ - ಬೆಂಗಳೂರು 8026630604 9448736403
122 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ  ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು -560060 8028486971 9845637542
123 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -562130 8028430005 9844374453
124 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,  ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್,  ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ, ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560070 ಗೆ 8026710705 9448247288
125 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ಔರಾದ್.ಬಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಔರಾದ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮಿನಿ, ಔರಾದ್ - ಮುಂಗಳ್ ರಸ್ತೆ,  ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಔರಾದ್, ಬೀದರ್ - 585326 8485280101 9632787832
126 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ಚಿಂತಕಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಂತಕಿ, ಔರಾದ್, ಬೀದರ್ -585326 8485284011 9663967830
127 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ದಬಕ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 601, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉಡ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆ, ದಬಕ, ಔರಾದ್ (ಬಿ), ಬೀದರ್ -585326 8485284401 8792140701
128 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ಕಮಲಾನಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ I.B ಸಮೀಪ, ಕಮಲಾನಗರ, ಔರಾದ್, ಬಿದರ್-585417 8485285101 9740280001
129 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ಸಂತಪುರ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, 391, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ. ಸಂತಪುರ, ಔರಾದ್, ಬೀದರ್ -585421 8485287601 9663150422
130 ಬೀದರ್ ಔರಾದ್ ತಾಕುಶನೂರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 803, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಕುಶನೂರ್, ಬಾಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ್, ಐ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಔರಾದ್, ಬಿದರ್ - 585443 8485288701 9008562636
131 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸೆಸ್, ತ್ರಿಪುರಾಂತ ರಸ್ತೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಬಿದರ್ : 585327 8481251001 9741175824
132 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹುಲಸೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪ, ಹುಲ್ಸೂರು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಿದರ್: 585416 8481253006 9008948716
133 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಹಿನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋಹಿನೂರ್ ಟಿ.ಕೆ: ಬಸವಕಲಿಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಿದರ್: 585419 8481256055 9900103729
134 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಥಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಂತಲ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಟಿ.ಕೆ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೀದರ್ : 585419 8481257505 9886589675
135 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಡುಬಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮುಡುಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಟಿ.ಕೆ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಿದರ್: 585437 8481254004 9008963739
136 ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ, NH9 ಟಿಕ್: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಿದರ್: 585331 8481258005 9449437000
137 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬಾಲ್ಕಿ, ಬೀದರ್ -585328 8484262001 9448349353
138 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ., ಹಲಬರ್ಗಾ, ಜೆ.ಇ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಬೀದರ್ -585413 8484263701 9632239506
139 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಖಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಗೆಸ್ಕೊಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಬಿದರ್ -585327 8484265031 9448523568
140 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಲಖನ್ ಗಾವ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಖನ್ ಗಾವ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಬೀದರ್ -585411 8484267855 9449358574
141 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಿಟ್ಟೂರು (ಬಿ), ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ್ -585428 8484264405 7760199835
142 ಬೀದರ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಾಯಿ ಗಾವ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಾಹಿ ಗಾವ್ ಬಾಲ್ಕಿ, ಬೀದರ್ -585416 8484267011 9972894247
143 ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಬಗ್ದಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಗ್ದಲ್, ಹಳೆಯ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೀದರ್ -585226 8482242601 9972111725
144 ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಸೌತ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಜಿ ಹ್ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೇಮಿಸೆಸ್, ಫೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್ -585401 8482224001 9663150422
145 ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಜನ್ವಾಡ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜನ್ವಾಡಾ, ಬೀದರ್ -585402 8482244001 9972608009
146 ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಕಂತಾನ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂತಾನ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ್ -585226 8482245001 9611221848
147 ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್ -585403 8482246001 9972608009
148 ಬೀದರ್ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಚಿಟಗುಪ್ಪ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಭೂಮಿ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪ,  ಬಿದರ್ -585412 8483277004 9886217868
149 ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬೆಮಲ್ಖೇಡಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಮಲ್ಖೇಡಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ., ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ -585227 8483298933 9880211640
150 ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ದುಬಲಗುಂದಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ದುಬಲಗುಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ., ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ -585418 8483273401 9741089037
151 ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್ (ಬಿ) ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್(ಬಿ), ಹಳೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ -585414 8483274001 9741089037
152 ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಓಲ್ಡ್ ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ -585330 8483270006 9886217868
153 ಬೀದರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಿರ್ಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಕ್, ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ., ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ -585227 8483278001 9448572210
154 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಂದಕವಾಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
ಚಂದಕವಾಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್
ಚಂದಕವಾಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ ಹಿಂಬಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571152
8226233318 9449041203
155 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೊರ್ ಆಫೀಸ್, ವೆಂಕಟಯ್ಯನ ಛತ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571127 8226238011 9916151464
156 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹರವೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹರವೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್, ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571107 8226235033 9591049397
157 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಿ. ರಾಚಾಯ್ಯ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571313 8226222114 9916151464
158 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 571441 8226240015 9741930125
159 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬೇಗೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು-ಊಟಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಗೂರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ 571109 8229231017 9886388901
160 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹಂಗಲಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಊಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಂಗಲಾ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571126 8229233112 9148493499
161 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 8229222232 8884788727
162 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕನಂಬಿ ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಚಮರಾಜನಗರ  8229232327 9448536861
163 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571123 8224268034 7899884369
164 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹನೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಹನುರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 571439 8224266199 7899884369
165 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು ರಾಮಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಆರ್.ಪಿ ಘಾಟ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ,  ಆರ್. ಪಿ. ಘಟ್, ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರ 571444 8225274408 7899884369
166 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಎಂ. ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571440 8224252642 9611508555
167 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಾಳ್ಯ ಉಪ ತಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಾಳ್ಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571440 8224267053 9632891116
168 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಳಂದೂರು ಅಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಗರ,  ಎಳಂದೂರು  ತಾಲ್ಲೂಕು  ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571442  8224264055 9731203696
169 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಳಂದೂರು ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಎಳಂದೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಎಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571441 8226240015 9480447229
170 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 561207 8150280077 9483379488
171 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೂಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗೂಳೂರು (ಹೆಚ್)&(ಪಿ)&(ವಿ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು - 561207 8150288422 9449147029
172 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 561207 8150282121 9480447229
173 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟೆಮರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಿಟ್ಟೆಮರಿ (ಹೆಚ್)&(ವಿ)&(ಪಿ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು - 561207 8150287011 9448894493
174 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಾತಪಾಳ್ಯ (ಪಿ)&(ವಿ) ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು - 561212 8150285011 9740750467
175 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101 8156270382 9538205759
176 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಂಡಿಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಂಡಿಕಲ್, ಮಂಡಿಕಲ್ (ಹೋಬಳಿ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 562104 8156276448 9113541729
177 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಂದಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ (ಆಫೀಸ್) ನಂದಿ ಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562104 8156262121 9448268779
178 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್,  ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ,  ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ,- 563125 8154256433  
179 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಲಕಾಲನೇರ್ಪು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಚಿಲಕಾಲನೇರ್ಪು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, - 563125 8154256033  
180 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೈವಾರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೈವಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ - 563125 8154255100 8197119396
181 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೈವಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 8154237377 9611117519
182 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಂಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮುಂಗನಹಳ್ಳಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮುಂಗನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ - 563125 8154246077 9449095085
183 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮುರುಗಮಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುರುಗಮಲ್ಲ. ಚಿಂತಾಮಣಿ - 563125 8154239300  
184 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ (ವಿ&ಪಿ). ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 561206 8155290010 9449804820
185 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಹೊಸೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊಸೂರು (ವಿ & ಪಿ). ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 561210 8155282065 9740529169
186 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -561208 8155283121 9449264103
187 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ (ಪಿ) ಮತ್ತು (ವಿ) ಗೌರಿಬಿದಾನೂರು  ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -561211 8155280042 9845617992
188 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ನಗರಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಗರಗೆರೆ (ವಿ&ಪಿ) ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 561228 8155288363 8904821364
189 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ತೊಂಡೇಭಾವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್ ತೋಂಡೇಭಾವಿ-ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 561213 8155288529 8496999067
190 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಗುಡಿಬಂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 561209 8156261054 9449264103
191 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ (ವಿ) ಮತ್ತು (ಪಿ) ಗುಡಿಬಂಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -561209 8156279744 9008447003
192 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಶಾಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ  ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಟಿ.ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 563105 8158250601 9686593315
193 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 562102 8158252221 9964728100
194 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕಸಬಾ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಾ ಸೌಧ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562105 8158255221 9449095070
195 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಡಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ 134/1, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮೀಪ, ಸಡಲಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 562104 8158259789 9901767597
196 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಲ್ದುರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಲ್ದುರು ಪೋಸ್ಟ್, ಅಲ್ದುರು ಹೋಬಳಿ, ಅಲ್ದುರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577111 8262250416 9449804850
197 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಂಬ್ಳೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಆಂಬ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು - 577101 8262228025 9448201156
198 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವತೀ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಅವತೀ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577149 8262249058 8217441484
199 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಾಗ್ರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಾಗ್ರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577130 8262272026 9449898827
200 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹೊಸ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577101 8262230055 9738072886
201 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಖಾಂಡ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ -577136 8262252416 9448422057
202 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಲಕ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಕ್ಯ ಹೋಬಳಿ, ಕಳಸಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577146 8262226139 9986000570
203 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಸ್ತಾರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ವಸ್ತಾರೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577133 8262265139 9449896571
204 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಬೀರೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೀರೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577116 8267255077 9964291688
205 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಚೌಲಹಿರಿಯೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಚೌಲಹಿರಿಯೂರು - 577180 8267249077 9108456224
206 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಐ.ಬಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು 8267230622 9108456224
207 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ. ಟಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಕಡೂರು ಟೌನ್. 8267223077 9449014103
208 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ -577182 8267259606 9901234919
209 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ - 8267244606 9632953882
210 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು

ಸಿಂಗಟಗೆರೆ
ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ -577138 8267235606 9448407789
211 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೂರು ಯಗತಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಐ.ಬಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಗತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577140 8267240077 8073385729
212 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಹರಿಹರಪುರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹರಿಹರಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577120 8265274030 9448245089
213 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕೊಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಳಗಿಡಿ, ಕೊಪ್ಪ -577126 8265221056 9448245089
214 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಮೆಗುಂಡಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 577123. 8265245101 9448531163
215 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಜವಳಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577122 8263245134 9482773860
216 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಂಕಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಂಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577113 8263232011 9482773860
217 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗೋನಿಬೀಡು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋನಿಬೀಡು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577151 8263240022 9480143730
218 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಳಸ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಳಸ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577142 8263220013 9449497584
219 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577132 8263274070 9448530406
220 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577112 8266250105 9480758310
221 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ- 577134 8266220228 9449204732
222 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ 8265250134 9448406774
223 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಗ್ಗ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಿಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಶೃಂಗೇರಿ -577139 8265258647 9448406774
224 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಚಿಕ್ಮಮಗಳೂರು- 577547 8261245090 9513088262
225 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಅಮೃತಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುನಸೆಘಟ್ಟ, ಅಮೃತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577547 8261242333 8749014530
226 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತರಿಕೇರೆ  ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 8261222370 9916220378
227 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577128 8261239345 9916220378
228 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577129 8261254544 9482341948
229 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತರೀಕೆರೆ ಶಿವನಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿವನಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577549 8261246070 9448914819
230 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಾ ಸೌಧ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577522 8195250066 9747949644
231 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ #123 ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 577536 8190207055 9591655223
232 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ # 56 ನಾಡಕಛೇರಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 577538 8195254545 9663496966
233 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಥಳಕು  ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ 123, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಸ್ಟ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577543 8190206686 9164197653
234 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭರಮಸಾಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಭರಮಸಾಗರ, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577519 8194258670 9740147980
235 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಡಕಛೇರಿ
ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577520
8194262112 9739552883
236 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ /  ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501 8194222069 9448582343
237 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುರುವನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕಡಬಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ತುರುವನೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577517 8194267122 9980362318
238 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಐಮಂಗಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಐಮಂಗಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577532 8193273233 9480177727
239 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಧರ್ಮಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಧರ್ಮಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577546 8193278181 9902121413
240 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577511 8193276277 9448166221
241 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -572143 8193263022 9916275921
242 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಬಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿ.ಎನ್. ದುರ್ಗಾ ವಿಲೆಜ್, ಬಿ.ಎನ್. ದುರ್ಗಾ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಿ.ನ್. ದುರ್ಗಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8191284032 9900302732
243 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577526 8191275119 9448727790
244 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಾಮಗಿರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾಮಗಿರಿ ವಿಲೆಜ್, ರಾಮಗಿರಿ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಮಗಿರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577539 8191286455 9900302732
245 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ. ತಾಲ್ಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577527 8191283055 9482240977
246 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಟಿ.ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್, ಹೋಸದುರ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577527 8199230181 9886607784
247 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಮಾಡದಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಡದಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577527 8199241330 9886607784
248 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಮಾಥೋಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಥೋಡು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577533 8199240058 9483462288
249 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577542 8199242480 9611828088
250 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ್ಯತ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ), ದೇವಸಮುದ್ರ, ಮೊಲಕಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577540 8198267001 9986954212
251 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 8198229008 9902781989
252 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ - 574219 8255231220 7019199797
253 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ - 574219 8255234121 9880406425
254 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಟ್ಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ವಿಟ್ಲ, ವಿಟ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳ  ತಾಲ್ಲೂಕು - 574243 8255238395 9448909569
255 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - 574214 8256234047 8105796349
256 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಕ್ಕಡ, ಕೊಕ್ಕಡ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು - 574198 8251254066 9449103376
257 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವೆನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ವೆನೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು - 574242 8256286007 9449244401
258 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಡಬ ಕಡಬ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕಡಬ - 574221 8251260154 9481057847
259 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಗುರುಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕಂದಾವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು -574151 8242258487 9740897949
260 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು-ಎ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು - 575001 8242412131 9448255175
261 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು-ಬಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು-ಬಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತಿರ, ತೋಕೋಟ್ಟು - 575017 8242460039 9449149785
262 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಕಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುಲ್ಕಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು - 574154 8242294486 9449615591
263 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ) ನಾಡಕಛೇರಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುರತ್ಕಲ್ - 575014 8242477887 9945857329
264 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - 574227 8258261100 9845172778
265 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪುತ್ತೂರು - 574201 8251233749 9449998967
266 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ - 574241 8251250155 9591727094
267 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಯ ಪಂಜ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಂಜ, ಪಂಜ - 574239 8257278575  
268 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಸುಳ್ಯ, ಸುಳ್ಯ - 574239 8257230061  
269 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ-೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್; ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ - 577551 8180272172 9008859981
270 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ-೨ ಬಸವಪಟ್ಟಣ-೨ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತ್ಯಾವಣಗಿ ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ - 577213 8180276276 9741639843
271 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಕಸಬಾ ಚನ್ನಗಿರಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 8189227227 7349411445
272 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಸಂತೇಬೆನ್ನೊರು - 1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೇಬೆನ್ನೊರು  ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ - 577552 8180256456 7259977807
273 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಸಂತೇಬೆನ್ನೊರು - ೨ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ೨ ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ -577213 8189239239 9741639843
274 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಉಬ್ರಾಣಿ ಉಬ್ರಾಣಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಚನ್ನಗಿರಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ -577213 8189233530 9008859981
275 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅನಗೋಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಅನಗೋಡು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ-577556 8192212755 9886910886
276 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577001 8192257020 9482527435
277 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಮಾಯಕೊಂಡ, 183, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ-577534 8192215755 9964489513
278 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಕಸಬಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577601 8192243044 9972398440
279 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಸಹಾಯಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಆಫೀಸ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ ಟಿಕ್ಯೂ., ದಾವಣಗೆರೆ -577530 8192299299 9164687171
280 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅರಸಿಕೆರೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-583213 8398270029 8105070897
281 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಚಿಗಟೆರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ -583213 8398274615 9972590962
282 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್, ಹೊಸ್ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 583213 8398280059 9449667901
283 ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತೆಲಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.ಈ.ಬಿ, ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583213 8398276015 9902993999
284 ದಾವಣಗೆರೆ ನ್ಯಾಮತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -577223 8188265165 9449105283
285 ದಾವಣಗೆರೆ ನ್ಯಾಮತಿ ಗೋವಿನಕೋವಿ - ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೋವಿನಕೋವಿ ೧ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ. 8188264225 9845148460
286 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗೋವಿನಕೋವಿ - ೨ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಟಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ - 577213 8188252225 9449831659
287 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕಸಬಾ ಅಟಲ್ ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ,  ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ,  ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಟಿ.ಮ್.ರಸ್ತೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ -577217 008188 251166 9632259486
288 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ - ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್- 577224 8188263377 7353446276
289 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿ - ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಳ್ಳಿ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ 577219 8188262265 8197859998
290 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು ಬಿಳಿಚೋಡು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಳಿಚೋಡು, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577553 8196248227 8618656978
291 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬಿಡಾರಕೇರೆ ರಸ್ತೆ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577528 8196227188 9972558196
292 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು ಸೊಕ್ಕೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಸೊಕ್ಕೆ, ಜಗದೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ -577528 8196283319 8073125311
293 ಧಾರವಾಡ ಅಳ್ನಾವರ ಅಳ್ನಾವರ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಳ್ನಾವರ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ-581103 8362385601 9739822075
294 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ, ಶಾಂತೇಶ್ವರ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ ಅಮ್ಮಿನಭವಿ -581201 8362782850 8553847133
295 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ -580001 8362430065 8722959773
296 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಗರಗ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗರಗ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತೀರ, ಧಾರವಾಡ, ಗರಗ - 581105 8362787602 9620660604
297 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಛಬ್ಬಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಛಬ್ಬಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಛಬ್ಬಿ - 581207 8362312008 9880091108
298 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಆಫೀಸ್, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580020 8362250164 9880146295
299 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಸಿರಗುಪ್ಪಿ - 581158 8362314040 9448822598
300 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಧುಮ್ಮವಾಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಧುಮ್ಮವಾಡ, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ - 580114 8370282444 9481010466
301 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಘಟಗಿ-581204 8370284024 9620026446
302 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ತಬಕದಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ತಬಕದಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲಘಟಗಿ ಧಾರವಾಡ - 581.212 8370281444 9620026446
303 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಕುಂದಗೋಳ, ಧಾರವಾಡ, ಕುಂದಗೋಳ -581113 8304290005 9481870178
304 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ಸಂಶಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಸಂಶಿ, ಧಾರವಾಡ, ಸಂಶಿ - 581117 8304296126 8277863906
305 ಧಾರವಾಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201 8380222095 9742212207
306 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಹತ್ತಿರ, ಮೊರಬ, ಧಾರವಾಡ -580112 8380227228 9342005435
307 ಗದಗ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಬೆಟಗೆರಿ, ಕುರಹಟ್ಟಿಪೇಟ್ ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ - 582102 8372245131 9742819720
308 ಗದಗ ಗದಗ ಗದಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ - ಗದಗ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಗದಗ -582101 8372250196 9742819720
309 ಗದಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ನರೇಗಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ), 222, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ನರೇಗಲ್, ಗದಗ - 582119 8381268238 9164908236
310 ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ, ಗದಗ- 582116 8487272080 9945145662
311 ಗದಗ ಮುಂದರಗಿ ಡಂಬಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಡಂಬಳ, ಮುಂಡರಗಿ, ಗದಗ 582113 8371266206 9591498026
312 ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಮುಂಡರಗಿ, ಗದಗ -582118 8371262296 9448789631
313 ಗದಗ ನರಗುಂದ ಕೊಣ್ಣೂರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕೊಣ್ಣೂರ್ ಕೊಣ್ಣೂರ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ,  ಎಸ್.ಸಿ. ಶೇಬಣ್ಣವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೂಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನರಗುಂದ,    
 ನರಗುಂದ್ ಗದಗ 582206
8377246343 9448630747
314 ಗದಗ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೋಡ ನರಗುಂದ. 582207 08386-224054 9448630747
315 ಗದಗ ನರಗುಂದ ಹೊಳೆಆಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 222, ಹೊಳೆಆಲೂರ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗದಗ -582203 8381266239 8970152541
316 ಗದಗ ರೋಣ ರೋಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಾಡಕಛೇರಿ, 222 ರೋಣ ಓಲ್ಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಹುಬ್ಬಳ‍್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರೋಣ. 8381267238 9480554659
317 ಗದಗ ರೋಣ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಶಿರಹಟ್ಟಿ - 582120 8487242180 8970874571
318 ಹಾಸನ ಆಲೂರು ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕೆಂಚಮನ್ನಹೊಸಕೋಟೆ, ನಾಡಕಛೇರಿ/ಪೋಸ್ಟ್/ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು, ಹಾಸನ -573219 8170217555 8453470236
319 ಹಾಸನ ಆಲೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು ಟೌನ್, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ -573213 8170218055 9964935796
320 ಹಾಸನ ಆಲೂರು ಕುಂದೂರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೆನ್ನಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ/ ಪೋಸ್ಟ್/ಹೋಬಳಿ, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ 573213 8170219255 9902509457
321 ಹಾಸನ ಆಲೂರು ಪಾಳ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಪಾಳ್ಯ ನಾಡಕಛೇರಿ/ಪೋಸ್ಟ್/ ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು, ಹಾಸನ 573218 8170210255 7760391853
322 ಹಾಸನ ಆಲೂರು ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ , ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ, ಹಾಸನ -573102 8175252016  
323 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ - 573202 8175220044 8073837141
324 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಕೋಣನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ ಐ.ಬಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಣನೂರು -573130 8175226017  
325 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಕಂದಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ - 573102  8175246016  
326 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ರಾಮನಾಥಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಾಥಪುರ, ಹಾಸನ - 573133 8175225016  
327 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ  ಬಾಣಾವರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬಾಣಾವರ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ -573112 8174235333 9448927470
328 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಂಡಸಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಗಂಡಸಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ - 573119 8174220333 9448220943
329 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಾವಗಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಜಾವಗಲ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ -573125 8174271633 9449095691
330 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕನಕಟ್ಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕನಕಟ್ಟೆ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪೋಸ್ಟ್, ಅರಸಿಕೆರೆ, ಹಾಸನ -573144 8174265800  
331 ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಸಬಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಬದಿ, ಹಾಸನ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಅರಸೀಕೆರೆ  ಟೌನ್ - 573103 8174230068 9964252321
332 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ -573101 8177221533  
333 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬಿಕ್ಕೋಡು, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ - 573115 8177241333 9972844747
334 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಳೇಬೀಡು, ಹಾಸನ -573115 8177273433 9480392893
335 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಲ್ಲೂರು, ಹಾಸನ - 573115 8177222199 9972844747
336 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಗರೆ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪೋಸ್ಟ್/ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ - 573216 8177258133 9481626185
337 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬಾಗುರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬಾಗುರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ - 573116 8176251333 9945134454
338 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪೋಸ್ಟ್/ಹೋಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ - 573116 8176272133  
339 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಿರಿಸಾವೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹಿರಿಸಾವೆ, ನಾಡಕಛೇರಿ , ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ -573116 8176226333 9535007617
340 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಾರಪಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ. 8176252466 9535007617
341 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ - 573116 8176233533 7022349943
342 ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಾಸನ - 573135 8176257733 9740721661
343 ಹಾಸನ ಹಾಸನ
ದುದ್ದ
ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ದುದ್ದ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ - 573118 8172223122 9448106373
344 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಕಸಬಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಛೇರಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಹೋಸ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ - 573201 8172231005 9448106373
345 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಕಟ್ಟಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಟ್ಟಯ ನಾಡಕಛೇರಿ- ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ - 573201 8172220122 9448996301
346 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾಮೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಸಾಲಗಾಮೆ ಪೋಸ್ಟ್, ಹೋಬಳಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ 573219 8172255122 9986026012
347 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ 573220 8172258222 9448652898
348 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಳೇಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಳೇಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ - 573211 8175265444 9480625256
349 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು, ನಾಡಕಛೇರಿ/ಪೋಸ್ಟ್/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ -573211 8175260144 9480625256
350 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ-573211 8175272014  
351 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬೆಳಗೋಡು ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕಂದಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಛೇರಿ ಎದಿರು, ಬೆಳಗೋಡು ವೃತ್ತ, ಬೆಳಗೋಡು 8173247966 9448652765
352 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾನ್ಬಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಾನ್ಬಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ -573134 8173240555 8861868237
353 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹೆತ್ತೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹೆತ್ತೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ -573123 8173266555 9986937863
354 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ -573134 8173243083 8861868237
355 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಯಸಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಸಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ 573134 8173278555 9482118220
356 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಕೋಳ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಾವೇರಿ-581106 8375226343 9964828898
357 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಹಾವೇರಿ.-581110 8375289400 9964828898
358 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ - 581102 8379261054 9620325301
359 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ - 581203 8379260248 9986998208
360 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ಹಾನಗಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾನಗಲ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ  ,ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ 581104 8379262039 9620325301
361 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ಗುತ್ತಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುತ್ತಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ, ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ, ನೆಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ - 581108 8375224160 9886298335
362 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ರೈಲ್ ವೇ ಸ್ಟೇಷನ ಎದುರು, ನೆಮ್ಮದಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಹಾವೇರಿ - 581110 8375233232 9886298335
363 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಕರ್ಜಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕರ್ಜಗಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ್ ಕಟ್ಟಡ, KEB ಎದುರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಜಗಿ, ಹಾವೇರಿ - 581112 8375239220 9449740304
364 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಹಂಸಭಾವಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಂಸಭಾವಿ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಂಸಭಾವಿ, ಹಾವೇರಿ - 581109 8376289003 9448759971
365 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಹಿರೇಕೆರೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ (ನಾಡ ಕಛೇರಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಹಾವೇರಿ - 581111 8376282177 9740870429
366 ಹಾವೇರಿ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ - 581116 8376286070 9886877756
367 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕುಪ್ಪೇಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಪ್ಪೇಲೂರು ಕೋಟಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಪ್ಪೇಲೂರು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ -581144 8373249150 8762750076
368 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮೆಡ್ಲೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. 8373245444 9449095498
369 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ಲಾಕ್ -2, ಸರ್ವಜ್ಜ್ನೆಯ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೋಯ್ಸರಹರಳ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಾಗರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ -581115 8373262450 9844271166
370 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ, ಸವಣೂರು - 581118  8378240650 9449805891
371 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು ಸವಣೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ - 581118 8378241527 8095920613
372 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಬಂಕಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಂಕಾಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ, ಹಾವೇರಿ - 581202 8378254001 9620897135
373 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದುಂಡಶಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ದುಂಡಶಿ, ಟಿಕ್ಯೂ ಶಿಗ್ಗಾಂವ, ದುಂಡಶಿ, ಹಾವೇರಿ - 581193 8378251025 9449549986
374 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ, ಹಾವೇರಿ -581205 8378255043 9738184101
375 ಕಲಬುರಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ,ಕಲಬುರಗಿ-585625 8470282056 9845844832
376 ಕಲಬುರಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಆತನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆತನೂರು ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಕಲಬುರಗಿ- 585301 8470260022 9481912716
377 ಕಲಬುರಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಕರ್ಜಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಚೇರಿ,ಕರ್ಜಗಿ, ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ-585217 8471235616 9449693708
378 ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಆಳಂದ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ-585302 8477202040 9986725607
379 ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, 910, ಜಿ / ಒ ಭಾರತ್ ಬಿ ಆ ಈ ಶಿರೋರ್ಕರ್, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ-585314 8477227474 9480160473
380 ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಮದನ್-ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮದನ್-ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ, ಆದಾಯದ ಕಟ್ಟಡ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ -585282 8440216300 9480160473
381 ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರೋಣಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನರೋಣಾ, ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದವರು ನರೋಣಾ -585311 8477228284 9008285022
382 ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿಂಬರ್ಗಾ, ನಿಂಬೇಹರಿಗ, ಆದಾಯ ಮಂಟಪ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ-585244 8440286662 9902839399
383 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಐನಾಪುರ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ -585414 8483275201 7406620777
384 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ತಾಂಡೂರು ರಾಕ್ ಚಂದಾಪುರ ಚಿಂಚೋಳಿ -5858305 8475273037 9449309308
385 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡ್ಲಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಬುರಗಿ-585312 8475292003 9880887879
386 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಳೇಪೇಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ, ಸುಳೇಪೇಟೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಬುರಗಿ-585324 8475295016 7406620777
387 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ -585211 8474236147 9449309308
388 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ನಾಲ್ವಾರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, 8-64, ಶಾಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಡ, ಕುಂಬಾರ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ನಾಲ್ವಾರ, ಕಲಬುರಗಿ-585218 8476247333 9164431102
389 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶಹಬಾದ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ,  ಹಳೆಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಹುನುಗುಂಟ ರಸ್ತೆ, ಶಹಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ-585228 8474205577 9164431102
390 ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಆಂದೋಲಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ,, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಆಂದೋಲಾ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ -585303 8442221747 9740480139
391 ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ -585310 8442236026 9845897307
392 ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ನೆಲೋಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ನೆಲೋಗಿ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ-585310 8442225106 9731492033
393 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಔರಾದ್ ಬಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ್ (ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ -585316 8472211876 8722122000
394 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಫರಹತಾಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ -585308 8472213002 9448646044
395 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ಭವನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ -585102 8472246089 9739978811
396 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ್, ಕಲಬುರಗಿ -585311 8472210564 9448646044
397 ಕಲಬುರಗಿ ಕಮಲಾಪುರ ಕಮಲಾಪುರ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಮಲಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ -585313 8478221101 9901403639
398 ಕಲಬುರಗಿ ಕಮಲಾಪುರ ಮಹಾಗಾವ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಮಹಾಗಾವ್, ಕಲಬುರಗಿ- ೫೮೫೩೧೬ 8478220250 9901403639
399 ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -585317 8474221090 9972687622
400 ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಬಾಗ- ಕಾಳಗಿ -585312 8474227666 9972687622
401 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಆಡಕಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಜಿಪಿ -೧, ಆಡಕಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರದೇಶ, ಸೇಡಂ, ಕಲಬುರಗಿ -585 222 8441282600 9945178739
402 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಕೊಡ್ಲಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಜಿಪಿ-1, ಕೋಡ್ಲಾ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಸೇಡಂ, ಕಲಬುರಗಿ -585222 8441283700 9449638833
403 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಧೋಳ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಧೋಲ್,ಸೇಡಂ, ಕಲಬುರಗಿ 8441220838 9945178739
404 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಾ ಸೌಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಸೇಡಂ, ಕಲಬುರಗಿ -585222 8441276148 9480103801
405 ಕಲಬುರಗಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ಇಜೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕುಲ್ಚರ್ ಕಟ್ಟಡ ಸೇವೆ, ಇಜೇರಿ, ಯಡ್ರಾಮಿ, ಕಲಬುರಗಿ -585310 8442223886 9448896890
406 ಕಲಬುರಗಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸುಮಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ಯಡ್ರಾಮಿ, ಕಲಬುರಗಿ -585 325 8442226129 9743682346
407 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್. ಭಗಮಂಡಲ ನಾಡಕಛೇರಿ,ಕೊಡಗು - 571247 8272243030 9845782397
408 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು -571201 8272223396 9944887081
409 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಪೋಕ್ಲು, ಕೊಡಗು -571214 8272237022 9449086475
410 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೋಬಳಿ, RI. ಕಛೇರಿ, ಸಂಪಾಜೆ, ಕೊಯಿನಾಡ್, ಕೊಡಗು -571201 8272239596 8272239596
411 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟ್ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 1, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಛೇರಿ, ಪಚಾಯತ್ ಸಮೀಪ, ಸೋಮವಾರರ್ಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571231 8276280222 9449480554
412 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಕೊಡಗು -571234 8276274058 9448588060
413 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, 107 (1),  ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571235 8276283355 9449480554
414 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571236 8276288088 9448976674
415 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571236 8276282055 9886788802
416 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಕೊಡಗು -571237 8276262624 9482944414
417 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಮ್ಮತಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಾಗ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಅಮ್ಮತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571211 8274252111 9448720118
418 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಾಳಲೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ 82/3, ಬಾಳಲೆ ಟೌನ್, ಕೊಡಗು -571219 8274272800 9448000417
419 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೂಡಿಕೇರಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಹುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಪೋಸ್ಟ್-ವಿರಾಜಪೇಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಡಗು -571249 8274253101 9448000417
420 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು -571216 8274249213 9448217313
421 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ಕೊಡಗು -571217 8274246328 9448000417
422 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮಲಬಾರ್ ರಸ್ತೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು 571218 8274255270 9945425128
423 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೇತಮಂಗಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ,, ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೇತಮಂಗಲ -563116,ಕೋಲಾರ 8153277642 9986937863
424 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಂತೇ ಬೀದಿ, ಊದಿಕೊಟೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ -563 114, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ 8153256869 9008035352
425 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ -563 129, ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಕೋಲಾರ 8153259250 9449313385
426 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ -563 114, 8153255530 9591002290
427 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ-563 121, 8153267347 9611951954
428 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ೩ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ -563 122, 8153260187 7676767691
429 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಹೋಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೋಳೂರು -563126, ಕೋಲಾರ. 8152233022 9964253174
430 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಹುಟ್ಟೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹುಟ್ಟೂರು -563101, ಕೋಲಾರ  8152232622 9036292602
431 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಲಾರ -563101 8152220362 7795136371
432 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ನರಸಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,  ನಾಡಚಚೇರಿ, ನರಸಾಪುರ - 563133 ಕೋಲಾರ. 8152244011 9916699454
433 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಸುಗಟೂರ್ ಸಹಾಯಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ವೇಮಗಲ್ -563101, ಕೋಲಾರ. 8152248066 9448011872
434 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ವೇಮಗಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ವೆಮಗಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ವೆಂಬಲ್ -563101 ಕೋಲಾರ (ಟಿ), ಕೋಲಾರ (ಡಿ) 8152246011 9036292602
435 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಒಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ -563130, ಕೋಲಾರ  8152237022 7795136371
436 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ,ತಾಲ್ಲೂಕ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮಾಲೂರು-563130, ಕೋಲಾರ 8151232269 9591772133
437 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಲಕ್ಕೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಲಕ್ಕೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಲಕ್ಕೂರು -563160, ಮಾಲುರು, ಕೋಲಾರ 8151239161 9886542358
438 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾಸ್ತಿ -563139, ಮಾಲೂರ್ (ಟಿ), ಕೋಲಾರ (ಡಿ) 8151236160 9591772133
439 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಚೇರಿ, ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಟೇಕಲ್-563137, ಮಲೂರು (ಟಿ), ಕೋಲಾರ (ಡಿ) 8151237040 9902732959
440 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅವನಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅವನಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅವನಿ -563127, ಮುಳಬಾಗಿಲು (ಟಿ), ಕೋಲಾರ (ಡಿ) 8159230049 8762630300
441 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೈರಾಕೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಾಸಾಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ,ಬೈರಾಕೂರು, ಕೋಲಾರ -563131 8159231749 8618252449
441 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ -563101 8159233749 9901161345
441 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ -563132 8159243049 8618252449
442 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಮದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ತಾಯಲೂರು - 563136 ಕೋಲಾರ 8159249649 8618252449
443 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ -563135, ಕೋಲಾರ 8157245452 9449472735
444 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನೆಲವಂಕಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ -563135, ಕೋಲಾರ 8157245452 9008035352
445 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಾಯಲಪಾಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ -563161, ಕೋಲಾರ 8157248100 9164328952
446 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರೋಣೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ರೋಣೂರು-563135, ಕೋಲಾರ 8157242190 8861430882
447 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಯೆಳದೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಯೆಳದೂರು-563138, ಕೋಲಾರ 8157241120 9449472735
451 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸವಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 8533230325 9900683620
451 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಹುಲಿಹೈದರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಹುಲಿಹೈದರ್, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 8533269233 9880877683
452 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಕನಕಗಿರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕನಕಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕನಕಗಿರಿ, ಗಂಗಾವತಿ 8533240044 9986056244
453 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಮರಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ, ಮರಳಿ, ಗಂಗಾವತಿ. 8533276133 9449393400
454 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ನವಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅದಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ನವಲಿ, ಗಂಗಾವತಿ. 8533279488 8197787999
455 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಪುರ, ಗಂಗಾವತಿ. 8533280033 8197787999
456 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ, ಗಂಗಾವತಿ.   9449393400
457 ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಕಾರಟಗಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಗಂಗವತಿ. 8533275600 9449622639
458 ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾರಟಗಿ ಅಳವಂಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ, ಅಳವಂಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ -583231 8539285022 9902014848
459 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ರೆಡ್ಡೇರ ಓಣಿ ಸಮದಾಯ ಭವನ, ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಕೊಪ್ಪಳ 583231 8539274300 9481393022
460 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಇರಕಲ್ ಗಡಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಇರಕಲ್ ಗಡ, ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ, ಯಲಮಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇರಕಲ್ ಗಡಾ ಕೊಪ್ಪಳ 583231 8539244424 9902488347
461 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ -583228 8539220343 8277590352
462 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಣಮನಾಳ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ಹನುಮನಾಳ್, ಕೊಪ್ಪಳ 584166 8536289344 9845791349
463 ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹನುಮಸಾಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ 584114 8536270044 7022633116
464 ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ -584121 8536267179 9845791349
465 ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾವರೆಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾವರೆಗೆರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 584131 8536275044 9481547300
466 ಕೊಪ್ಪಳ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ,  ಕೊಪ್ಪಳ 8534247273 9449689289
467 ಕೊಪ್ಪಳ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ಕುಕನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕುಕನೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯೆಲಬುರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪಳ-583232 8534230038 9972705502
468 ಕೊಪ್ಪಳ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪಳ 583237 8534259001 8792613069
469 ಕೊಪ್ಪಳ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯೆಲಬುರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪಳ -583236 8534220158 9916302025
470 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ 8230264010 9916637765
471 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಬೂಕನಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಸಮುದಾಯ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು, ಬೂಕನಕೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ-571812 8230266070 9731822928
472 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಸಬಾ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ , ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ -571426 8230261040 9141521602
473 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,  ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಮಂಡ್ಯ 571423 8230265150 9448424240
474 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ 571436 8230266710 9008708234
475 ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಶೀಲನೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶೀಲನೆರೆ, ಕೆಆರ್ ಪೆಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು 8230260580 8050823906
476 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಆತಗೂರ್ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಆತಗೂರ್, ಮದ್ದೂರು 8232279050 9844997448
477 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು C.A. ಕೆರೆ 1 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಕೆ.ಎನ್.ದೊಡ್ಡಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 571404 8232235250 9448665991
478 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಕಸಬಾ 1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಕಾಸಬಾ) ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಮದ್ದೂರು 8232232008 9880337882
479 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಕಸಬಾ 2 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆ.ಹೊನ್ನಳಗೆರೆ, ಕಸಬಾ 2, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ 571428 8232271050 9844997448
480 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೌಡ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಕೊಪ್ಪ 1) -571425 8232270680 9480666158
481 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಜಾಚಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಕೊಪ್ಪ 2) -571425 8232248150 9480666158
482 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ೩ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿ QTRS, ಬೆಸಗಾರಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರು (ಕೊಪ್ಪ 3) -571419 8232278020 9480666158
483 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ .ಜಿ ಪುರಾ ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಜಿಪುರ ಕಸಬಾ -1, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ 571417 8231240200 9844473048
484 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ .ಜಿ .ಪುರಾ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ (ಬಿಜಿಪುರ -2), ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳವಳ್ಳಿ 571430 ಮಂಡ್ಯ 8231247555 9844473048
485 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಲಗೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾವಿಗೌಡ ಕಟ್ಟಡ, ಹಲಗೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ -571421 8231295599 9980028823
486 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಸಬಾ ೧,ಮಾಳವಳ್ಳಿ, 571430 8231244577 9886672868
487 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಸಬ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಾಸಾಬಾ 2, ನಡಕಲಾಪುರ ಹಡ್ಲಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ 571430 8231246999 9980028823
488 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಸಬ೩ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹುಸ್ಕೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕಸಬಾ 3) -571430 8232237090 9880518954
489 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಿರುಗಾವಲು೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಿರುಗಾವಲು, ಮಳವಳ್ಳಿ (ಕಿರುಗಾವಲು 1) -571424 8231249999 9731636186
490 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಿರುಗಾವಲು೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಂಡೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -571430 8231244177 9538582007
491 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಿರುಗಾವಲು೩ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸುಜ್ಜಲೂರು, ಮಾಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -571424 8231249055 9449473944
492 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಬಸರಳು೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸರಳು 1-571416 8232276744 9611015350
493 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಬಸರಳು೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎನ್.ಕೆ. ಕಚೇರಿ ಹಳ್ಳಿಗೆರೆ, ಬಸರಳು ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ -571446 8232273273 9964569616
494 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ದುದ್ದ ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ದುದ್ದ 1-571405 8232277152 9448414619
495 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ದುದ್ದ ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲು (ದುದ್ದ 2) -571405 8232297277 9448414619
496 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕಸಬ೧ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಿಇಎಸ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರು, ಮಂಡ್ಯ -571401 8232239985 7338680993
497 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕಸಬ೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹನಕೆರ್ (ಕಾಸಾಬಾ 2) -571404 8232274279 9019235240
498 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೆರಗೋಡು೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,  ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೆರಗೋಡು, ಮಂಡ್ಯ 571446 8232272155 9964569616
499 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೆರಗೋಡು೨ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೀಲಾರಾ (ಕೆರಗಡು 2) -571450 8232270270 9449095755
500 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೊತಥಿ೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊತಥಿ 1, ಮಂಡ್ಯ 8232297088 9448740861
501 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೊತಥಿ೨ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಕೊಥಾತಿ 2 -571402 8232234295 9964400135
502 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬೆಲ್ಲೂರು ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ 571418 8234287122 9480135538
503 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಬಿಂದಿಗೆನವಿಲೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಿಂದಿಗೆನವಿಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ 571802 8234284004 9945218569
504 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ದೇವಲಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೇವವಾಪುರ, ನಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು-571432 8234281002 9845187501
505 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಹೊಣಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನಿಯ ಮಂಡ್ಯ 571432 8234280440 9964334646
506 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಕಾಸಾಬಾ), ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದ, ನಾಗಮಂಗಲ -571432 8234285124 9845320064
507 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಚಿನಕುರುಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿನಕುರುಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು-571434 8236268007 9448323216
508 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಪಾಂಡವಪುರ -571434 8236255003 9481750851
509 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು-571431 8236299860 9900565459
510 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅರಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕ ಮಂಡ್ಯ -571438 8236259018 8236259018
511 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೆಳಗೊಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳಗೊಳ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕ -571606 8236257053 9611199912
512 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K . ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ -2 ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಿರಗೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ,-571807 08236-252066 9008228637
513 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ -೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗೌರಿಪುರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು  -571807 8236252066 8867088854
514 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಕಸಬಾ), ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-571438 8236252048 9844544603
515 ಮೈಸೂರು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಅಂತರಸಂತೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂತರಸಂತೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾರಕ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಂತರಸಂತೆ, H.D. ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು 571114 8228264253 9980612755
516 ಮೈಸೂರು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಹಂಪಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಂಪಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ PWD ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, H D ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು 571125 8228267753 9986993575
517 ಮೈಸೂರು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಕಂದಲಿಕೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಂದಲಿಕೆ, H.D. ಕೋಟೆ,ಮೈಸೂರು 8228266853 8105285849
518 ಮೈಸೂರು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್-H D ಕೋಟೆ, ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ, H D ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು -571114 8228255330 9980612755
519 ಮೈಸೂರು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಸರಗೂರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಸರಗೂರ್, H D ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು -571114 8228265553 9900734094
520 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಬಿಳಿಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ-ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು 571103 8222240060 9448977940
521 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಗಾವಡಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗಾವಡಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು -571610 8222248900 9449095812
522 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹನಗೂಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹನಗೂಡು, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು 571105 8222243080 9741122798
523 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ - ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು 571105 8222251900 9449095812
524 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, K R ನಗರ ಮೈಸೂರು 8223281114 9900664439
525 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, K R ನಗರ ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 8223263252 7337765995
526 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ್, K.R.ನಗರ,ಮೈಸೂರು 8223280100 9480165567
527 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಸಬಾ, ನಾಡಕಛೇರಿ K R ನಗರ ತಾಲೂಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 8223263242 8762789161
528 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಮಿರ್ಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಿರ್ಲೆ, K.R.ನಗರ, ಮೈಸೂರು 571603 8223282200 7337765995
529 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, K.R.,ನಗರ ಮೈಸೂರು 571604 8223283050 9480950853
530 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಯಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ಜಯಪುರ, ಮೈಸೂರು 570008 8212595282 9448590187
531 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು 8212442240 9448590187
532 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ವರುಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ವರುಣ ಹೋಬಳಿ, ಮೈಸೂರು 570010 8212599567 99900820816
533 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಯಲವಲಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೀಧಿ, ಯಲವಲಾ, ಮೈಸೂರು -571130 8212408834 9900820816
534 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಬಿಳಿಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಿಳಿಗೆರೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು -571129 8221232266 9880280742
535 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು,  ಮೈಸೂರು -571301 8221228208 9741089455
536 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್  ನಾಡಕಛೇರಿ ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು 571312 8221221268 9008558840
537 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು,ಮೈಸೂರು 571314 8221220222 9611664058
538 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಕಸಬಾ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು -571301 8221226152 9481494215
539 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಣಣ ಮೈಸೂರು 571102 8223276122 9901313464
540 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಣ ಮೈಸೂರು 571107 8223255022 9901313464
541 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ, , ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು-571107 8223274176 7259646356
542 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಾವಂದೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ರಾವಂದೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು 571108 8223277122 9902632958
543 ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕೂಡಲ್ -ನರಸೀಪುರ ಬನ್ನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬನ್ನೂರು, T.ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರು 8227275344 9632308222
544 ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕೂಡಲ್ -ನರಸೀಪುರ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, T.ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರು -571124 8227262131 9740200250
545 ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕೂಡಲ್ -ನರಸೀಪುರ ಮೂಗೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಗೂರು, ಪಂಚಾಯತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ QRTS, ಮೂಗೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ T ನರಸೀಪುರ ಮೈಸೂರು 571124 8227272013 9900353237
546 ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕೂಡಲ್ -ನರಸೀಪುರ ಸೋಸಲೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸೋಸಲೆ. 8227260636 9972337660
547 ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕೂಡಲ್ -ನರಸೀಪುರ ತಲಕಾಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ, ತಲಕಾಡು, T.ನರಸೀಪುರ ಮೈಸೂರು 571124 8227273223 9900353237
548 ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗ ಅರಕೇರಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ P.W.D ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,  ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಅರೆಕೇರಾ ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು 8531269037 9880996528
549 ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು -584111 8531260095 9449733123
550 ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗ ಗಬ್ಬೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ, ಗಬ್ಬೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು 584113 8531275034 9449733123
551 ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ-584116 8531265037 8277549548
552 ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಗುರಗುಂಟ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ಗುರಗುಂಟ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ರಾಯಚೂರು 584127 8537285046 9880961236
553 ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸಗೂರು, ರಾಯಚೂರು -584122 8537257164 9148052529
554 ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಮುದಗಲ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು, ಮುದುಗಲ್ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ರಾಯಚೂರು 584125 8537280060 9972110227
555 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಹಾಲಾಪುರ A.P.M.C , ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,  ಹಾಲಾಪುರ -584120, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು 9448649115 8971929828
556 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು 584123 8538260058 9986364694
557 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಕಲ್ಲೂರ್ ಕಲ್ಲೂರು ಇರ್ರೀಗೇಷನ್ ಇಲಾಕೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು 584118 8538262038 9886017212
558 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಕವಿತಾಳ ಕವಿತಾಳ APMC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು ೫೮೪೧೨೦ 8538252043 8971929828
559 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಕುರ್ಡಿ ಕುರ್ಡಿ ಆಯಿಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು-584203. 8538232048 9845097938
560 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಮಲ್ಲತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು-584129 8538251043 9972094861
561 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಮಾನ್ವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು -584123 8538220085 9972094861
562 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಂದ್ರ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು -584120 8538252087 9448649115
563 ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಸಿರವಾರ ಸಿರವಾರ ಇರ್ರೀಗೇಷನ್ ಇಲಾಖಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು- 584129 8538270048 9986364694
564 ರಾಯಚೂರು ಮಸ್ಕಿ ಮಸ್ಕಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಸ್ಕಿ -584124 8537270010 9731433595
565 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಚಂದ್ರಬಂಡ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಐ.ಬಿ., ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಂದ್ರಬ್ರಂಡ, ರಾಯಚೂರು. 8532225102 9481292835
566 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ದೇವಸೂಗೂರ ನಾಡಕಛೇರಿ, NO: ಟೈಪ್ -07, ಆರ್.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ರಾಯಚೂರು -584170 8532246038 9980778729
567 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗುರ ನಾಡಕಛೇರಿ AEE ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರಿಗೇಶನ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗುರು-ರಾಯಚೂರು-584140  8532281046 9901025948
568 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಕಲ್ಮಲಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕರ್ಮಲಾ ಇರಿಗೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಕಲ್ಮಾಲಾ -584136 8532245348 9986749904
569 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, OPP ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು -584101 8532225030 9739901515
570 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಯರಗೇರಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಎದುರು, ಯಾರಗೇರಾ-584133 ರಾಯಚೂರು 8532297014 8095250853
571 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಬಾದರ್ಲಿ ನರಾಯಣಗೌಡ ಮನೆ, ತಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ, ಬಾದರ್ಲಿ, -584128 ಸಿಂಧನೂರು 8535280595 9448777506
572 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಬಳಗಾನೂರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಲಗನೂರು-584138, ಸಿಂಧನೂರು 8535258549 9886343799
573 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಗೋರೆಬಾಳ ನಾಡಕಛೇರಿ , ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರ, ಅಂಬೆಮತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಗೋರೆಬಾಳ-584128 ಸಿಂಧನೂರು 8535274058 8971716467
574 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಗುಡದೂರು ಕೆರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ, ಗುಡದೂರು-584124, ಸಿಂಧನೂರು 8535280593 9449495257
575 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಗುಂಜಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗುಂಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ತಂದೆ: ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆ, ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರ್ 584128 8535265053 9448777506
576 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಹೆಡಗಿನಾಲ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು, ಹೆಡಗಿನಾಲ-584128, ಸಿಂಧನೂರು 9902910512 9902910512
577 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಹುಡಾ ತೈಲ ಬೀಜಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಡಾ -584167, ಸಿಂಧನೂರು 9916466809 7259995531
578 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಜಾಲಿಹಾಳ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ, ಜಾಲಿಹಾಳ -584128, ಸಿಂಧುನೂರು 8535280590 9844549142
579 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಜವಳಗೇರಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ರೈತ ಪತ್ತಿನ ಸೇವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಮುಂಬಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು 584143 8535264058 9448777506
580 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಕುನ್ನಟಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುನ್ನಟಗಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ, ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು 584128 8535254049 9449495257
581 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಸಾಲಗುಂದ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಲಾಗುಂದ, ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಾಲಗುಂದ- 584167 8535256862 9448777506
582 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು -584128 8535220054 8971716467
583 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತುರವಿಹಾಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂದೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು 584128 8535244344 9632601492
584 ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ವಲ್ಕಮದಿನ್ನಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ವಲ್ಕಮದಿನ್ನಿ-584143, ಸಿಂಧನೂರೂ 8535280592 9448777506
585 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ,  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರ-562160 9916893471 9880944491
586 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾಲೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಾಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ -562160 8029783011 9880944491
587 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಚೆಣ್ಣಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ  -562138 8027261515 9880121326
588 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಾಚೇರಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಟೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಹರೋಹಲ್ಲಿ ಹೊಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ  -562112 8027562224 9980829568
589 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಸಾಬಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ  -562117 8027522430 7760543030
590 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ-562119 8027541123 9742128148
591 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮರಾಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ-562121 8027571229 9901229925
592 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಸಾತನೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸಾಥಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ 562120 8027551133 9980829568
593 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ನಾಡಕಾಚೇರಿ, ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ 562117 8027532228 9945645411
594 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಾಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ-562120 8867496715 7338155509
595 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಕುಡೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡ ಕಚೇರಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಡೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗಾಗಾರ 561101 8027762036 8867496715
596 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮಾಡಬಲೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಾಡಬಲೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾಡಬಲೆ ಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ 561201 8867496715 9035253167
597 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸೋಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 562127 8027757027 7338155095
598 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ನಾಡಕಾಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ 562131 8027765011 8867496715
599 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಬಿಡದಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬಿಡದಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ -562109 8027282030 9986770225
600 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕಸಬಾ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ 562159 9901922617 9901922617
601 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕುಟಗಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ , ಕುಟಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ-562159 8027284009 9945551319
602 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕೈಲಾಂಚ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ,  ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರ-562159 9901922617 9901922617
603 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು೧ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಾಛೇರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಹೋಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577227 8282235028 9449283668
604 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು೨ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಅನವೇರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577243 8282244045 9845078426
605 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು೩ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ,  ಕಲ್ಲಿಹಾಳ, ಅರೆಬಿಲಿಚಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577233 8282236085 7892952366
606 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಸಾಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577301 8282036085 9945377462
607 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕುಡ್ಲಿಗೆರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577233 8282236086 9945377462
608 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸನಗರ ಹಂಚ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ , ಹಂಚ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577436 8185262218 9611692401
609 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸನಗರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಟಾಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಹೊಸನಗರ 57418 8185221151 8431903085
610 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸನಗರ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ-ರಿಪ್ಪೊನ್ ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577426 8185242094 9844812299
611 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸನಗರ ನಗರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577425 8185243466 9611692401
612 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಆನಂದಪುರಂ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸವನ ಬೀದಿ, ಆನಂದಪುರಂ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577412 8183262074 9449773955
613 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ  ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ತಾನ ಪಕ್ಕ, ಸಿಗಂಧೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577453 8183237674 9480073617
614 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಬರಂಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಭರಂಗಿ, I D S M T ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕರ್ಗಲ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಪಕ್ಕ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577421 8186240174 9449773955
615 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಕರೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಚೂಡಾರತ್ನ, ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577453 8186241074 9480073617
616 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಸಾಗರ 577401 8183220070 8431903085
617 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ತಾನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತಾಳಗುಪ್ಪ 577430 8183254274 9449773955
618 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅಂಜನಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಂಜನಾಪುರ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577214 8187243067 9591351078
619 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹೊಸ್ಸೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಡಕಾವೇರಿ,ಹೊಸೂರ್,ಶಿಕಾರಿಪುರತಾಲೂಕ,,ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577427 8187236755 9986937863
620 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577427 8187222089 9900599306
621 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಳಗುಂದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಳಗುಂದ, ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ 577450 8187233004 9900599306
622 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉಡಗಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಡಗಣಿ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪತಾಲೂಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577428 8187233045 9886467006
623 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಯನೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಆಯನೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577211 8182235077 8073497852
624 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 57741 8182230004 9945521008
625 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಳಲೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉಪ ಅಭ್ಯಂತಕರು ಕಛೇರಿ ಅಪ್ಪರ್ ತುಂಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಳಲೂರು 577216 8182245324 8867672828
626 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -ತಾಲೂಕ, ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201 8182220004 7892574533
627 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುಂಸಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತೇರು ಬೀದಿ ಕುಂಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577423 8182262340 8073497852
628 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿದಿಗೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿದಿಗೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾಲೋನಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 8182240080 9916201135
629 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಆನವಟ್ಟಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಆನವಟ್ಟಿ, ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577413 8184267525 9483660320
630 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಸೊರಬ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577429 8184262544 8105463118
631 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಜಡೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಜಡೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು,ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577419 8184268599 9902191680
632 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ, ಸೊರಬ 577429 8184270060 8880275891
633 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ 577429 8184269799 8880275891
634 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬ ಉಳವಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಳವಿ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577434 8184252626 9902191680
635 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೋನನೂರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 8181276045 8095337083
636 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಗುಂಬೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577424 8181277455 9449686474
637 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 8181220224 9449686474
638 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577232 8181235040 9902357511
639 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ದೇವನಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577415 8181274099 8095337083
640 ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಂದನಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹಂದನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 572119 8133257597 8453320767
641 ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹುಳಿಯಾರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹುಳಿಯಾರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 572218 8133256242 9164645453
642 ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಂದಿಕೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಛೇರಿ ಕಂದಿಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು 572228 8133266742 9964418268
643 ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ, ಕಛೇರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 572214. 8133741999 9164645453
644 ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 572226 8133269642 9845965759
645 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ C S ಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, C.S.ಪುರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು 572213 8131246560 9880698253
646 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಚೇಳೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಚೇಳೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು 572117 8131242090 8494945927
647 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಹಗಲವಾಡಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಲಗಳವಾಡಿ ತುಮಕೂರು 572222 8131241024 9844046613
648 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಡಬ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಡಬ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು 572219 8131231077 9535784984
649 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗುಬ್ಬಿ ಟೌನ್, ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡ್ಗ್, M.G.ರಸ್ತೆ, ಗುಬ್ಬಿ, ತುಮಕೂರು -572216 8131222110 8296516215
650 ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ನಿಟ್ಟೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು 572223 8131230095 9448443332
651 ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ(C N ದುರ್ಗಾ) ನಾಡಕಛೇರಿ. ಚನ್ನರಾಯಣದುರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು 572138 8138239050 9880429963
652 ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಹೊಲವನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹೊಲವನಹಳ್ಳಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು 572121 8138234010 9164499805
653 ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು -572129 8138232015 9535524129
654 ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊಳಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೊಳಲ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕ -572140 8138236610 9980224292
655 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಅಮೃತೂರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಅಮೃತೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು 572111 8132225008 9886298914
656 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಕುಣಿಗಲ್ 572123 8132223008 8050676261
657 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಕುಣಿಗಲ್ 572126 8132227018 9480001333
658 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಕಸಬಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 572130 81832744999 9341214518
659 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಕೋತಗೇರಿ ಸಮರ್ಥ ಸೌದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಣಿಗಲ್ -572130 9449095316 9449095316
660 ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಯಡಿಯೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಯಡಿಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು 572142 8132228288 9731477350
661 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಧಿಗಿರಿ, ತಾಲೂಕ 572112 8137284510 8277862369
662 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಇಟಕಾದಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, I.D.ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ,ತಾಲೂಕು 572124 8137281810 9449882450
663 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ, ತಾಲೂಕ 572132 8137745999 9972602544
664 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ತಾಲೂಕು 572127 8137279330 9972602544
665 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು 572133 8137278611 9901891513
666 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಪುರವರ ನಾಡಕಛೇರಿ. ಪುರುವರ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು 572175 8137279000 9449882450
667 ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ಕಸಬಾ ನಾಡಕಛೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು -561202 8136746999 9448747834
668 ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು -572136 8136240833 9483170230
669 ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ನಿಡಗಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿಡಗಲ್ ಮಂಗಲವಾದ ಪಾವಗಡ, ತಾಲೂಕು 572116 8136248440 9972674514
670 ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ Y N ಹೊಸಕೋಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ. Y.N.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು 572141 8136247222 9972674514
671 ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಬುಕ್ಕಪಟ್ನ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬುಕ್ಕಪಟ್ನ, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕ, ತುಮಕೂರು -572115 8135271778 8095115417
672 ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಗೌಡಗೆರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗೌಡಗೆರೆ 572139 8135298910 8095115417
673 ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು 572113 8135270078 9901163978
674 ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು 572125 8135274878 9901649340
675 ತುಮಕೂರು ಸಿರಾ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿರಾ 572137 8135277878 7892641749
676 ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು 572 217 8134264430 9008632602
677 ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತಿಪಟೂರು 572216 8134250129 9731832419
678 ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು 572114 8134262122 9449440526
679 ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ನೊಣವಿನಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು 572224 8134258188 9731832419
680 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ತುಮಕೂರು 572153 8162240233 7975490812
681 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಗೂಳೂರು ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಛೇರಿ ಗೂಳೂರು, ತುಮಕೂರು 572118 8162246533 8861417266
682 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಹೆಬ್ಬುರು ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೆಬ್ಬುರು, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು 572120 8162241533 8861417266
683 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಕಸಬಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ತುಮಕೂರು 572106 8162251190 9110899416
684 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಕೋರ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೋರ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು 572128 8162242233 9845354027
685 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಉರಡಿಗೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಉರಡಿಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು 572140 8162265533 9986945477
686 ತುಮಕೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ನಾಡಕಛೇರಿ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು 572112 8139289243 9449440526
687 ತುಮಕೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ದಂಡಿನಶಿವರ ನಾಡಕಛೇರಿ, ದಂಡಿನಶಿವರ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು 572227 8139298982 9483763875
688 ತುಮಕೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಸಬಾ ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಸಬಾ, ತುರುವೇಕೆರೆ 572227 8139740999 9229531126
689 ತುಮಕೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಮಾಯಸಂದ್ರ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು 572221 8139277433 9483763875
690 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, 2-155(3), ತಾಲೂಕ ಕಛೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ 576213 8202560492 9845283922
691 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೋಟ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕೋಟ ಉಡುಪಿ 576221 8202565282 9845430651
692 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ವಿಶೇಷ ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಬೈಂದೂರು -576214 8254251757 7795622417
693 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಜೆಕರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಜೆಕರ್ ಮರ್ನೆ ವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ 574101 8253271512 9880019100
694 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ 576117 8258232121 9448624978
695 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಾಪುರ 576201 8254235557 8277862505
696 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಂಡ್ಸೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 36-5B, C A ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ವಂಡ್ಸೆ 576233 8254239228 7975104955
697 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ, ಬಂಗ್ಲೆ ಮೈದಾನ,  ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಪಾಡುವಿಲ್ಲೇಜ್ ಕಾಪು -574106 8202591444 9448780521
698 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಲ್ಡ್ D.C. ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬನ್ನಂಜೆ, ಉಡುಪಿ -576101 8202525417 9986776344
699 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಅಂಕೋಲಾ, ಅಂಕೋಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 581314 8388230163  
700 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ ಬಳಲೆ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಂತ-ಗೋಕರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ V.R ನಾಯಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಳಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 581333 8386279380 8095338285
701 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ ಬಾಸ್ಗೋಡ್ ಅಂಕೋಲಾ ಬಾಸ್ಗೋಡ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, C/O V.R.ನಾಯಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 581314 8388230283 9945885757
702 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ ಬೇಲೆಕೇರೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೇಲೆಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಅಂಕೋಲಾ ಕಾರವಾರ 581321 8388282293 9945885757
703 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಟ್ಕಳ್ ಮಾವಳ್ಳಿ ಕಛೇರಿ of ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾವಳ್ಳಿ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಭಟ್ಕಳ ಕಾರವಾರ 581350 8385260245 9481953508
704 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಟ್ಕಳ್ ಸುಸಗಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಸುಸಗದಿ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭಟ್ಕಳ, ಕಾರವಾರ -581320 8385222332 9449050902
705 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ದಾಂಡೇಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಾಂಡೇಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೌನ್ ಷಿಪ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾರವಾರ 581325 8284230188 9880984591
706 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಹಳಿಯಾಳ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರವಾರ 8284221334 9901763837
707 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಮುರ್ಕ್ವಾಡ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮುರ್ಕ್ವಡ್, ಮುರ್ಕ್ವಾಡ್, ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರವಾರ 581329 8284271134 9964228827
708 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಯೆಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾರವಾರ 581329 8284267234 8861053372
709 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, NH17, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಾರವಾರ -581334 8387220372 9480312675
710 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಂಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಮಂಕಿ  ಪೋಸ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾರವಾರ 581348 8387257466  
711 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾವಿನಕುರ್ವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹಡಿಂಬಲ್ ಹೊನವರ್ ಕಾರವಾರ 581361 8387279401 9480312675
712 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಬಾಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರವಾರ ರೂಮ್ NO-2 ಓಲ್ಡ್ ZP ಕಛೇರಿ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ 581301 8382226388 9740099576
713 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಘಡ್ಸಾಯಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಘಡ್ಸಾಯಿ, ಕಾರವಾರ 581328 8382257146 9448737637
714 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಕಿನ್ನರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಿನ್ನರ, ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾರವಾರ -581339 8382241542 9740099576
715 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಸಾವಂತವಾಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸಾವಂತವಾಡ, ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 581352 8382265060 9740099576
716 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಂತ ಗೋಕರ್ಣ ನಾಡಕಛೇರಿ, 106,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾರವಾರ -581326 8386256266  
717 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕುಜಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕುಜಲ್ಲಿ 98/1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುಜಲ್ಲಿ PO: ಕುಜಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಕಾರವಾರ 581323 8387287411 8880068022
718 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕುಮಟಾ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಗಿಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್, ಕುಮಟಾ, ಕಾರವಾರ -581343 8386224054 9448894842
719 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಮಿರ್ಜಾನ್ ನಾಡಕಛೇರಿ 607/1ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಿರ್ಜಾನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕಾರವಾರ 581440 8386269026 9886984501
720 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಂಡಗೋಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸಿರ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡಗೋಡ 581349 8301222120 8123608367
721 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ ಪಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಂಡಗೋಡ ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಳ, ಮುಂಡಗೋಡ ಕಾರವಾರ 581346 8301278122 9481279551
722 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೊಡಕಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಡಕಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಹಲಗೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಾರವಾರ 581355 8389275540 9481279170
723 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೊಂಡ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ್ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕಾರವಾರ 581355 8389230027 9449454147
724 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉಂಬಳಮನೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಂಬಳಮನೆ 76 ನೆಲಮಾವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೆರೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಾರವಾರ 581450 8389254649 9611631593
725 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಬನವಾಸಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬನವಾಸಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಬನವಾಸಿ ಸಿರ್ಸಿ ಕಾರವಾರ 581318 8384264044 9901140551
726 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುಲೇಕಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಹುಲೇಕಲ್ಸಿ, ಶಿರಸಿ ಕಾರವಾರ 581316 8283240045 9448818508
727 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಸಂಪಖಂಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂಪಖಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಪಖಂಡ ಜನಮನೆ ಶಿರಸಿ, ಕಾರವಾರ 581315 8384263663 9449176409
728 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ(ಕಸಬಾ) ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ, ಕಾರವಾರ -581401 8384225145 9916874982
729 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೂಪಾ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ ಸುಪಾ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ, ಕಾರವಾರ 581453 8383248282 9741370945
730 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸುಪಾ ಕುಂಬರವಾಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕುಂಬಾರವಾಡ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕು ಕಾರವಾರ 581187 8383250110 8383250110
731 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸುಪಾ ಸುಪಾ ನಾಡಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕು, ಕಾರವಾರ -581186 8383282722 8383282722
732 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಮಂಚಿಕೇರಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಾರವಾರ 581347 8419254328 9900429717
733 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿ,ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ 581359 8419261109 9900429717
734 ವಿಜಯಪುರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಡಕಛೇರಿ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ,ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ -586113 8355283066 9448139184
735 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ -586203 8358244084 9972214914
736 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ತಾಲೂಕು ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ 8358236226 9972214914
737 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮನಗೂಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತಾಲೂಕು ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ 8358240226 9972214914
738 ವಿಜಯಪುರ ಚಡಚಣ ಚಡಚಣ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಪಂಢರಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಡಚಣ 8422278110 9480431659
739 ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಜಳಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿ. 8422282222 9686522902
740 ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಇಂಡಿ (ವೆಸ್ಟ್) ಇಂಡಿ. 8359222210 9740047129
741 ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಢವಳಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ಢವಳಗಿ, ತಾಲೂಕ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ವಿಜಯಪುರ 586116 8356237037 9731323918
742 ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ)ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ -586212 8356221173 9611715237
743 ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ನಾಲತವಾಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ) ನಾಲತವಾಡ, ತಾಲೂಕ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 8356240101 8861080789
744 ವಿಜಯಪುರ ನಿಡಗುಂದಿ ಕೋಲ್ಹರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲ್ಹರ ತಾಲೂಕು ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ 8426283478 9663462181
745 ವಿಜಯಪುರ ನಿಡಗುಂದಿ ನಿಡಗುಂದಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ನಿಡಗುಂದಿ, ತಾಲೂಕು : ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ 8426281070 9663462181
746 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ಆಲಮೇಲ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ(ನಾಡಕಛೇರಿ), ಇಂಡಿಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಲಮೇಲ ತಾಲೂಕು : ಸಿಂದಗಿ 8488232732 8296371591
747 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ (ನಾಡಕಛೇರಿ), ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ತಾಲೂಕು ಸಿಂದಗಿ -586115 8424282126 8296371591
748 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ಸಿಂದಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಇ. ಬಿ ಎದುರು, ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿಂದಗಿ 8488221233 9945954405
749 ವಿಜಯಪುರ ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಳಿಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ತಾಳಿಕೋಟಿ -586214 8356266084 9620579247
750 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಮಮದಾಪುರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ (ನಾಡಕಹೆರಿ), ಮಮದಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ -586102 8355285344 9036269878
751 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ನಾಡಕಛೇರಿ), ನಾಗಠಾಣ, ವಿಜಯಪುರ -586112 8352232161 7026998139
752 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ತಿಕೋಟಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ)  ಮೇನ್ ಬಜಾರ್, ತಿಕೋಟಾ, ವಿಜಯಪುರ -586130 8352231618 9880038111
753 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ), ಜಲನಗರ ವಿಜಯಪುರ 8255238395 9449369980
754 ಯಾದಗಿರಿ ಗುರಮಿಠ್ಕಲ್ ಗುರಮಿಠ್ಕಲ್ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಮಿಠ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕ ಯಾದಗಿರಿ 585214 8473225280 7259860620
755 ಯಾದಗಿರಿ ಗುರಮಿಠ್ಕಲ್ ಕೊಂಕಲ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗುರಮಿಠ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕ ಯಾದಗಿರಿ -585321 8473213725 9886280867
756 ಯಾದಗಿರಿ ಹುಣಸಗಿ ಹುಣಸಗಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕ ಸುರಪೂರ -585215 8444200622 9902401856
757 ಯಾದಗಿರಿ ಹುಣಸಗಿ ಕೊಡೇಕಲ್ ನಾಡಕಛೇರಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, PWD ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, UKP ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕೊಡೇಕಲ್ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕ ಯಾದಗಿರಿ 8444222887 9902401856
758 ಯಾದಗಿರಿ ಶಹಪೂರ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಶಹಪೂರ್ 8479225544 8951086209
759 ಯಾದಗಿರಿ ಶಹಪೂರ ಗೋಗಿ.ಕೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ , ಗೋಗಿ ಕೆ, ಶಹಪೂರ -585309 8479225544 9448886910
760 ಯಾದಗಿರಿ ಶಹಪೂರ ಶಹಪೂರ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ( ನಾಡಕಛೇರಿ), ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಹಪೂರ, ಯಾದಗಿರಿ -585223 8479240033 9986091567
761 ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪೂರ ಕಕ್ಕೇರಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ 8444221844 8762980950
762 ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪೂರ ಕೆಂಭಾವಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ನಾಡಕಛೇರಿ, ಕೆಂಭಾವಿ ಡಿವಿಷನ್ - 1, SBC ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕೆಂಭಾವಿ, ಸುರಪೂರ, ಯಾದಗಿರಿ -585216 8443278110 8762980950
763 ಯಾದಗಿರಿ ಸುರಪೂರ ಸುರಪೂರ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಶೊರಾಪುರ್ -585224, ಯಾದಗಿರಿ 8443257073 7899166980
764 ಯಾದಗಿರಿ ವಡಗೇರಾ ಹಯಲ ಬಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಹಯಲ ಬಿ ತಾಲೂಕು ಶಹಾಪುರ 8479219001 8951086209
765 ಯಾದಗಿರಿ ವಡಗೇರಾ ವಡಗೇರಾ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, UKP ಕ್ಯಾಂಪ್, ವಡಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಶಹಾಪುರ ಯಾದಗಿರಿ 8479219001 7353225315
766 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಬಲಿಚಕ್ರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, IB, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಲಿಚಕ್ರ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ 8473211555 9739478018
767 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಡಕಛೇರಿ, ಹತ್ತಿಕುಣಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ -585202 8473212653 9986996632
768 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸೈದಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ,  IB ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ, ಸೈದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ 8473224033 9739478018
769 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಯಾದಗಿರಿ - 585201 8473252372 7022574846

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-03-2020 04:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆಧಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080