ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

 • Back
  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಇ-ಆಡಳಿತ)ರವರು  ಈ ಸೋಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಇ-ಆಡಳಿತ)ರವರು  ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕ್ಯಾಡಮಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

  • ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಇ-ಆಡಳಿತ)
  • ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
  • ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS