ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

 • Back
  ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಲತಾಣ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (ಐಸಿಟಿ) ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನುಕರಣೀಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ-ಆಡಳಿತದ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇ-ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ– (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ – ಇ-ಆಡಳಿತ)) (ಡಿಪಿಎಆರ್- ಆಸು -ಇಆ) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

  ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎರಡು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎಸ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ (/ಕೆಸ್ವಾನ್) ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕಗಳಾದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶತ ಪ್ರತಿಶತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

  ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳ (ಸಂಘಗಳ) ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಎಆರ್) ವತಿಯಿಂದ ಸೃಜಿತವಾದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2006 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇ-ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವು (ಸಿ.ಇ.ಜಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ :

   

  ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

  ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ), ಕೆ-ಸ್ವಾನ್, ಸೆಕ್-ಲ್ಯಾನ್ - ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ.

   

  ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕಗಳು

  ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್., ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರುಗಳು ಬಳಸಬಹುದಿರುತ್ತದೆ.

   

  ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು

  ಇದು ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯು.ಐ.ಡಿ. (ಆಧಾರ್) ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

   

  ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಪುಣತೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ.

   

  ಉದ್ದೇಶಗಳು

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS